$ 2 روش اختلاف های # پانسیون مطالعاتی در اصفهان با خوابگاه ها

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان پانسیون
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 829

فهرست مطالب

تفاوت های سالن مطالعاتی در اصفهان و خوابگاه چیست؟

کتابخانه دراصفهان و یا سالن مطالعاتی  دخترانه چیست؟

فوایدهای سالن های مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چیست؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

تفاوت های پانسیون مطالعاتی در اصفهان و خوابگاه چیست؟

با این حال ، هنگامی که صندلی های گوشه ای گرفته می شد ، دانش آموزان صندلی پانسیون مطالعاتی در اصفهان های میانی را با مناطق خریدار ترجیح می دادند. حضور دکتر آذین گازر سایر افراد در مجاورت نزدیک با مدت زمان اقامت و اولویت رزرو صندلی رابطه منفی داشت. این نتایج نشان می دهد که نیازهای غریزی فضای شخصی در انتخاب صندلی واقعی منعکس شده است. شرکت کنندگان با انتخاب صندلی های گوشه ای و اجتناب از صندلی های راهرو ، دفعات تماس با دیگران را کاهش داده و به حداقل رساندند. با توجه به وجود دیوارها ، دیوارهای جانبی به طور قابل توجهی پیش فرض شده و با مدت زمان اقامت صرف نظر از نوع مبلمان (میز باز یا میز کارel) ، از فرضیه دیوار بغل کردن ما پشتیبانی می کند. در شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

با کتابخانه در اصفهان این حال ، جالب است که دانشجویانی که روی صندلی های مطالعه نشسته بودند ، دیوارهای جانبی را ترجیح دادند حتی اگر مبلمان از هم جدا شده باشند ، در حالی که دانشجویانی که پشت میزهای باز نشسته بودند ، دیوار پشت آنها را ترجیح می دادند. برخی از دانش آموزان ممکن است drazingazor به یک میدان دید باز در جلو با دیوار محکم تمایل داشته باشند در پشت ، در حالی که دیگران سپرهای بصری کامل و حریم خصوصی می خواهند. هنگامی که فضای اتاق مطالعه کتابخانه برای دانش آموزانی که فضای بیشتری می خواهند محدود باشد ، چیدمان سالن مطالعاتی در اصفهان میز و شکل اتاق مسئله ای مهم برای به حداکثر رساندن قابلیت اتاق و رضایت کاربر خواهد بود. شواهد تجربی قوی ترین پیش بینی کننده مثبت بود جدول 4 مدلهای رگرسیون چندگانه برای پیش بینی

کتابخانه در اصفهان و یا سالن مطالعاتی  دخترانه چیست؟

مجموع رتبه (R). متغیرهای B SE β t p VIF مدل 1 (ثابت) 63.923 2.094 30.523 <0.0001 CA -20.293 2.423 −0.553 −8.374 <0.0001 1.351 CO − 24.592 3.314 −0.655 − 7.420 <0.0001 2.412 A 17.967 3.500 0.435 5.134 <0.0001 2. .132 1.1003 2.220پس پانسیون مطالعاتی در اصفهان از آن ، داده ها به 45 صندلی با میز باز و 44 صندلی روی میز تقسیم شدند تا مشخص شود آیا پیش بینی کننده ها در پاسخ به این زیرگروه ها تغییر کرده اند یا خیر. در بین صندلی های روباز ، ترجیح کلی با یک صندلی گوشه ای و با یک صندلی راهرو رابطه منفی داشت (p <.10). حضور دیوار پشتی با اقامت طولانی مدت رابطه منفی داشت ، اما با رزرو صندلی دکتر آذین گازر ترجیحی رابطه مثبت داشت. صندلی های. برایمربع است.

نور روز و نمای بیرونی کاملاً با صفحه های مات در هر پنجره مسدود شده است. کتابخانه در اصفهان آیا صندلی گوشه ای است؟ –CO بله = 1/خیر = 0 آیا این میز کارل است؟ –CA بله = 1/خیر = 0 1/خیر = 0 آیا دیوارهای جانبی وجود دارد؟ –WS بله = 1/خیر = 0 در مورد ترجیح دیوارها و مطالعه دارای پیامدهایی برای متخصصان طراحی کتابخانه ، معماران و طراحان داخلی است. به عنوان مثال ، طراحان می توانند پانسیون مطالعاتی در اصفهان دیوارها یا پارتیشن های بیشتری را برای ارائه فضای شخصی و حریم خصوصی بیشتر به جای. مطالعات بیشتر را می توان با استفاده از طراحی حداکثر صندلی ها با دیوارهای مجاور ، احتمالاً با استفاده از یک فضای وسط با سایر موارد استفاده کرد. این مطالعه پیامدهای مهمی برای درک چگونگی ترکیب عوامل در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

فوایدهای سالن های مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چیست؟

روانشناختی با ویژگی های فیزیکی دارد تا بر رفتار   drazingazorانتخاب فضا در فضاهای عمومی تأثیر بگذارد. تحقیقات مشابه ما ضروری است زیرا ما با تغییر سریع کتابخانه ها در یک جامعه مبتنی بر دانش ، با تغییرات مرتبط در رفتار و محیط زیست انسان روبرو هستیم. نتایج ارائه شده در اینجا به روشن شدن نحوه تغییر کتابخانه در اصفهان یا حفظ رفتار کاربران دیجیتالی شده در پاسخ به نیازهای مختلف کمک می کند.

و به طراحی یک اتاق مطالعه دیجیتالی با رضایت بیشتر کاربران کمک می کند. در آینده ، این مطالعات را می توان در فضاهای دیگر کتابخانه گسترش داد و رفتار فضایی و ترجیح اتاق جلسه با رسانه های دیجیتال تعبیه شده را مورد بررسی قرار داد. بیانیه نویسنده اعتبار Young Hee Min: اعتبار سنجی ، تجزیه و تحلیل رسمی ، تنظیم داده ها ، نوشتن-پیش نویس اصلی ، نوشتن-مرور و ویرایش ، تجسم. Soyeon Lee: مفهوم سازی ، روش شناسی ، تحقیق ، نظارت ، می باشد.

 

پانسیون مطالعاتی چیست؟

مکانی برای درس خواندن داوطلبان می باشد.

کتابخانه چه ویژگی هایی دارد؟

کتابخانه ویژگی های زیادی دارد.

پانسیون مطالعاتی چه مزیت هایی دارد؟

پانسیون مطالعاتی مزیت های بسیاری دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما