2 روش های برتر #مشاوران کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 825

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان چه مزیت هایی را به دنبال خواهد داشت؟

پانسیون مطالعاتی دراصفهان چه خصوصیت هایی را دارا است؟

مشاوران پانسیون های مطالعاتی چه وظایفی را دارا هستند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه مزیت هایی را به دنبال خواهد داشت؟

را از طریق ارزیابی پایان ترم ارزیابی کردم. کتابخانه در اصفهان من ارزیابی‌های کمی از اثربخشی این فعالیت آزمایشگاهی را با فعالیت‌های ده هفته دیگر جلسات آزمایشگاه مقایسه کردم. من همچنین خلاصه‌ای از نظرات مکتوب دانش‌آموزان را در مورد آنچه که با خواندن ادبیات علمی اولیه آموخته‌اند، و همچنین احساس دکتر آذین گازر آنها در مورد بحث درباره چنین مقالاتی در جلسه آزمایشگاه ارائه می‌دهم. من Teaching and Teacher Education 105 (2021) 103422 با فهرستی از پیشنهادات برای مقدمه ای ملایم تر و مفیدتر به ادبیات علمی اولیه برای دوره های مقدماتی پایان دهید. 2. روش ها 2.1. نمای کلی دوره در سال 2009، در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

دپارتمان زیست شناسی در کالج Roanoke شروع به بررسی پانسیون مطالعاتی در اصفهان استراتژی هایی برای معرفی ادبیات علمی اولیه به دانش آموزان در ابتدای برنامه درسی کرد. ما (دانشکده زیست شناسی) تصمیم گرفتیم یک فعالیت آزمایشگاهی اختصاص داده شده به خواندن، استخراج اطلاعات، و انتقال یافته های ادبیات اولیه را در یک دوره زیست شناسی سال اولی (BIOL 120) بگنجانیم. این دوره یک درس زیست شناسی معمولی ترم اول بود، با فعالیت های آزمایشگاهی که موضوعات ساختار سلولی، انرژی، تقسیم سلولی، ژنتیک مندلی و ژنتیک مولکولی را در بر می گرفت (جدول 1). این دوره شامل سه جلسه سخنرانی 1 ساعته و یک جلسه آزمایشگاهی drazingazor 3 ساعته در هفته بود و فقط در ترم های پاییز ارائه می شد. این دوره به طور کلی به 3e4 بخش سخنرانی و 8e9 بخش آزمایشگاهی کتابخانه در اصفهان شامل حداکثر 24 دانشجو در هر آزمایشگاه تقسیم می شد

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه خصوصیت هایی را دارا است؟

(جدول 2). BIOL 120 عمدتاً توسط رشته‌های ترم اول زیست‌شناسی، با تعداد کمی از دانشجویان از سایر رشته‌های علوم (به عنوان مثال، روانشناسی)، اما به ندرت رشته‌های غیرعلمی تشکیل می‌شد. سخنرانی‌ها توسط ترکیبی از استادان دوره‌ای و مدعو تدریس می‌شد، در حالی که بخش‌های آزمایشگاهی توسط اساتید حرفه‌ای و مربیان کمکی هدایت می‌شد. فعالیت‌های آزمایشگاهی برای یک هفته معین معمولاً فعالیت‌های عملی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کرد که مربوط به مفاهیم ارائه‌شده در سخنرانی آن هفته بود. هفته 7 برای آزمایشگاه ادبیات اولیه عمدتاً به دلیل شکافی در مطالب سخنرانی جدید در آن هفته انتخاب شد. این شکاف به ما اجازه داد تا موضوعاتی را انتخاب کنیم که در دکتر آذین گازر غیر این صورت  پانسیون مطالعاتی در اصفهان در دوره پوشش داده نمی شد. 2.2.

فعالیت های آزمایشگاه PL، 2009e2011 برای اولین بار از آزمایشگاه ادبیات اولیه (PL Lab)، ما (مدرسان BIOL 120) در مورد یک موضوع زیست محیطی در حال حاضر در اخبار تصمیم گرفتیم: اثرات قرار گرفتن در معرض مختل کننده های غدد درون ریز در محصولات و آلاینده های تولید شده بر حیات وحش. در طول جلسه قبلی آزمایشگاه (هفته 6)، گروه های چهار نفره از دانش آموزان یکی از پنج مقاله ژورنالی را در مورد علف کش آترازین انتخاب کردند (کوپر، استوکر، تایری، گلدمن، و مک الروی، 2000؛ هیز و همکاران، 2002؛ هیز و همکاران، 2006؛ LaFiandra، Babbitt، و Sower، 2008؛ Willingham، 2005) که در دسترس قرار گرفتند به آنها توسط مربی آزمایشگاه خود. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

مشاوران پانسیون های مطالعاتی چه وظایفی را دارا هستند؟

به دانش آموزان دستور داده شد که مقاله خود را بخوانند و آماده گفتگو با گروه خود و همچنین با سایر گروه هایی که مقالات مختلف را می خوانند، پانسیون مطالعاتی در اصفهان شوند. زمان در آزمایشگاه PL به سه فعالیت اصلی اختصاص یافت که برای دستیابی به نتایج یادگیری ذکر شده در ضمیمه A طراحی شده بودند. میز 1 موضوعات فعالیت های آزمایشگاهی در BIOL 120 از drazingazor سال 2011 تا 2014. موضوع هفته تحقیق 1 شروع در زیست شناسی: اندازه گیری ها و نمودارها 2 ساختار و عملکرد سلول ها 3 گلیکولیز،

تنفس و تخمیر 4 فتوسنتز: تابش خورشیدی و زندگی 5 فعالیت آنزیمی و تولید سوخت زیستی 6 تقسیم سلولی: میتوز و میوز 7 کاوش در ادبیات ابتدایی 8 ژنتیک مندلی I: تفکیک و طبقه بندی مستقل 9 ژنتیک مندلی II: تلاقی مگس میوه 10 ژنتیک مولکولی I: استخراج DNA 11 ژنتیک مولکولی II: PCR، الکتروفورز، و جزم مرکزی a در سال 2011، آزمایشگاه 5 “فعالیت آنزیمی

کتابخانه در اصفهان چه روش هایی را برای داوطلبان در نظر دارد؟

کتابخانه ها روش های متفاوتی را برای داوطلبان در نظر دارند.

پانسیون مطالعاتی چه مزیت هایی دارد؟

پانسیون مطالعاتی فضای بزرگ برای داوطلبان دارد.

کتابخانه ها چه وظایفی را برعهده دارند؟

کتابخانه ها وظیفه دارند داوطلبان را مدیریت نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما