3 شیوه های ویژه و مخصوص# بهتر کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 825

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

سالن مطالعاتی در اصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نماید؟

کتابخانه های زیبا چه ویژگی های مخصوصی را دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

شود؟ و “بخش بحث چه کتابخانه در اصفهان تفاوتی با بخش نتایج دارد؟” (برای مجموعه کامل سوالات به فایل تکمیلی 1 مراجعه کنید.) ما از استراتژی اره منبت کاری اره مویی برای اولین فعالیت اصلی آزمایشگاهی استفاده کردیم. دانش آموزان به چهار گروه تقسیم شدند که هر کدام به یک دکتر آذین گازر بخش از مقالات اختصاص یافت. هر مقاله توسط حداقل یک دانش آموز در هر یک از این گروه ها ارائه شده است. پس از همکاری با یکدیگر برای پاسخ دادن به مجموعه سوالات مربوط به بخش مقاله مربوطه خود، هر گروه پس از آن بحثی را در سطح کلاس در مورد بخش خاص خود انجام داد. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

تا همه پانسیون مطالعاتی در اصفهان به پاسخ های کامل برای هر سوال ختم شوند. برای دومین فعالیت آزمایشگاه PL، گروهی از دانش‌آموزانی که همان مقاله را خوانده بودند، دوباره گرد هم آمدند تا پوستری ایجاد کنند که محتوای مقاله را به هم منتقل کند. آنها قبل از ساختن پوستر خود، دقایقی را در راهروها قدم زدند تا پوسترهایی را که اساتید بر اساس تحقیقات انجام شده در آزمایشگاهشان بر روی دیوارهای drazingazor خود نصب کرده بودند، مرور کنند. به دانش‌آموزان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای پوسترهایشان ارائه شد (فایل تکمیلی 2)، اما آنها تشویق شدند که خلاق باشند. به جای استفاده از کامپیوتر، به آنها یک ورق کاغذ پوستر و نشانگرهای رنگی داده کتابخانه در اصفهان شد تا پوستر خود را با دست درست کنند. وقتی پوسترهایشان را تمام کردند، آنها را به دیوارهای اتاق آزمایشگاه چسباندند. فعالیت پوستر با “گالری پیاده روی” به اوج خود رسید

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نماید؟

که در آن هر گروه 5 دقیقه وقت گذاشت تا پوستر خود را به کلاس ارائه کند، در حالی که بقیه کلاس تشویق شدند تا سؤال بپرسند و بازخورد ارائه کنند. فعالیت پوستر سه هدف اصلی را دنبال کرد. اول، به این دلیل که از دانش‌آموزان خواسته می‌شود تا پوسترهایی را در دوره‌های سطح بالا، برای پروژه‌های تحقیقاتی پانسیون مطالعاتی در اصفهان مستقل و در آینده شغلی خود ایجاد کنند، این فعالیت دکتر آذین گازر تضمین می‌کند که به همه دانش‌آموزان مجموعه استانداردی از دستورالعمل‌ها در مورد نحوه طراحی یک پوستر پژوهشی مؤثر ارائه شده است. اجتناب از دام های رایج بلافاصله، محتوای پوسترهای آنها ابزاری مناسب برای ارزیابی درک دانش‌آموزان از مقالات مجله‌شان بود.

علاوه بر این، طراحی و ساخت پوستر به عنوان یک تجربه عملی برای جذب دانش‌آموزان بیش از خواندن و بحث در مورد مقاله‌ها عمل کرد. برای سومین فعالیت آزمایشگاه PL، دانش‌آموزان مجله Bill Moyers 2008 را تماشا کردند که بیسفنول A (BPA) یک ماده شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز موجود در بسیاری از محصولات پلاستیکی، از جمله بسته‌بندی مواد غذایی و بطری‌های آب (https://www.pbs. org/moyers/ journal/05232008/watch2.html). این افشاگری بر استفاده گزارشگران از ادبیات علمی اولیه برای ارائه یک مورد قوی برای سیاستگذاران و عموم مردم متمرکز بود که BPA یک یک دوره موجود گنجانده‌اند (لوین، 2001؛ راند و 2017) در است. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه های زیبا چه ویژگی های مخصوصی را دارند؟

برخی دوره‌ها، دانش‌آموزان بر روی یک مقاله تمرکز می‌کنند (دریک، آکوستا و اسمیت، 1997؛ پورتر و همکاران، 2010؛ تامپسون و بلانکینشیپ، 2015)، در حالی که دروس دیگر نیاز به خواندن چندین مقاله دارند (مولنیکس، 2003؛ هاسکینز و همکاران .، 2007؛ وارلا، لوتنسکی، و آزگود، 2005). پانسیون مطالعاتی در اصفهان معلمان ممکن است فقط یک یا دو جلسه کلاس را به فعالیت های drazingazor مبتنی بر مقالات اختصاص دهند (مولنیکس، 2003)، اما اغلب آنها به فعالیت

مقاله خوانی باز می گردند.  چندین بار در طول مدت (هود، 2000؛ روکر، 2007؛ ونک و ترونسکی، 2011). ممکن است مقالاتی به منظور ارائه عمق محتوای تحت پوشش در سخنرانی‌ها اختصاص داده شوند (Murray, 2014; Anderson, 2016; Woodham, Marbach-Ad, Downey, Tomei, & Thompson, 2016) یا مقالات ممکن است موضوعات جدیدی را پوشش دهند که در غیر این صورت چنین نمی‌شد. در این دوره گنجانده شده است (روکر، 2007؛ فریمن و لیند-بالتا، 2010؛ رابرتز، 2009). برخی از برنامه‌های درسی علوم، نیاز به خواندن دقیق ادبیات اولیه را برای دوره‌های کمبل، 2013؛

مشاوران پانسیون مطالعاتی چه امورهایی را انجام می دهد؟

کتابخانه ها فعالیت های گوناگونی را انجام می دهد.

پانسیون های مطالعاتی چه تفاوتی با کتابخانه ها دارند؟

کتابخانه ها فضای کوچکی و پانسیون های مطالعاتی فضای بزرگ تری را دارا هستند.

کتابخانه در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نماید؟

مشاوران به داوطلبان پانسیون مطالعاتی آموزش هایی را فرا می دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما