4 روش های $مشاوران کتابخانه در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | مشاوره نوجوان در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان مشاوره کودک
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 829

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان و پانسیون های مطالعاتی چه فعالیت هایی انجام می نمایند؟

مشاوره نوجوان در اصفهان چه کاربردهایی را شامل می شود؟

مشاوران پانسیون های مطالعاتی چه روش هایی را به دنبال خواهند دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان

کتابخانه در اصفهان و پانسیون های مطالعاتی چه فعالیت هایی انجام می نمایند؟

که به طور قابل توجهی بیشتر از کتابخانه در اصفهان گروه دانش آموزان از راه دور بود. (میانگین 2.3 ، SD 1.2) (p <0.05). بحث هنگامی که نیاز به فاصله گذاری اجتماعی نیاز به محیطی برای آموزش رادیولوژی از راه دور برای دانشجویان پزشکی داشت ، عدم اطمینان زیادی در مورد مشارکت دانشجویان وجود داشت. آموزش رادیولوژی برای دانشجویان پزشکی از نظر تاریخی یک تجربه دکتر آذین گازر یادگیری غیرفعال بوده است ، زیرا دانشجویان اغلب وقت خود را صرف مشاهده کارآموزان تحصیلات تکمیلی با فرصت محدود برای مرور و دیکته مستقل مطالعات تصویربرداری می کنند. حتی امروزه ، دلایل این رویکرد منفعل سنتی دارای تفاوت های ظریف است و احتمالاً بین بخشهای مشاوره نوجوان در اصفهان رادیولوژی آک دمیک متفاوت است. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

اما مشارکت دانش آموزان در اتاق مطالعه رادیولوژی را می توان با عواملی مانند فضای کاری فیزیکی ، در دسترس بودن تجهیزات و حجم کار قوی کلینیکی محدود کرد. حذف دانش آموزان دانش آموز از اتاق مطالعه رادیولوژی می تواند به راحتی احساس عدم فعالیت و سرمایه گذاری نادرست را افزایش دهد. ناگهان با اختلال در همه جنبه های زندگی روزمره در طول یک بیماری همه گیر بی سابقه ، دانش آموزان به چالش کشیده شدند تا تحصیلات خود را در یک چشم انداز مجازی آزمایش نشده پیش ببرند. این خطر وجود داشت کتابخانه در اصفهان که دانش آموزان فرایند تفسیر را از دست بدهند: فرصتی برای بررسی یک مطالعه ناشناخته drazingazor ، جستجوی یافته های غیر طبیعی و استفاده از توصیف کننده های دقیق.

بیشتر  6 راه & سریع برای کتابخانه در اصفهان که باید بکار بگیرید؟

مشاوره نوجوان در اصفهان چه کاربردهایی را شامل می شود؟

آموزش رادیولوژی تشخیصی برای دانش آموزان را می شد به سادگی به مجموعه ای از شکل ها و زیرنویس ها کاهش داد. به دنبال ایجاد تعاملی از راه دور و گروه های کوچک در جلسات VRO ، ما گزارش می دهیم که آموزش رادیولوژی بالینی از راه دور برای دانشجویان پزشکی به همان اندازه یا بیشتر به این نتیجه رسیده است مشارکت دانش مشاوره نوجوان در اصفهان آموزان و ارزش آموزشی در مقایسه با تجربه معمول اتاق مطالعه. گزارش شده است که دانش آموزان از راه دور در مرور امتحانات رادیولوژی با فراوانی قابل ملاحظه ای بیشتر از دانش آموزان معمولی ، نقش فعالی ایفا می کنند ، که انتظار می رود با توجه به ساختار متفاوت محیط های یادگیری. اگرچه هر دو تجربیات گروهی کوچک بودند.

اما VRO یک تجربه فردی فعال تر را فعال کرد که در آن دانش آموزان وظیفه بررسی تصاویر و توصیف یافته ها را برای همسالان خود تحت هدایت یک متخصص دکتر آذین گازر رادیولوژی دانشکده فوق تخصص داشتند. به جای مشاهده بررسی کارآموزان فارغ التحصیل در مورد مطالعه تصویربرداری در کتابخانه در اصفهان اتاق مطالعه ، دانش آموزان مستقیماً “روی صندلی داغ” قرار گرفتند و مأموریت یافتن یافته ها و ارائه توضیحات اولیه پرونده را به عنوان ارائه به گروه دانشجویی داشتند. علاوه بر این ، لیست های موردی استفاده شده در طول VRO ها ، قرار گرفتن دانش آموزان در معرض انواع موارد بسیار آموزشی را تضمین می کند ، بنابراین پتانسیل موارد تکراری یا غیرمستقیم که ممکن است لیست کار PACS در زمان واقعی را در قالب متعارف پر کنند. در شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  6 روش های #برتر پرسنل های پانسیون مطالعاتی در اصفهان چیست؟
مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:مشاوره نوجوان در اصفهان

مشاوران پانسیون های مطالعاتی چه روش هایی را به دنبال خواهند دارند؟

از بین می برد. به طور مشابه ، احساس خستگی مکرر در بین دانش آموزان راه دور در مقایسه با دانش آموزان معمولی وجود داشت و از مشارکت و مشارکت بیشتر مشاوره نوجوان در اصفهان حمایت می کرد. دانش آموزان از راه دور اغلب جلسه VRO را به عنوان یک تجربه drazingazor یادگیری ارزشمند با تدریس ارزشمند درک می کردند ، 5 مقاله در مطبوعات ALPERT ET AL Radiology Academic، Vol &، No &&، && 2020 مشابه گروه دانشجویی متعارف. این درک ارزش با وجود تفاوت قابل توجهی در ساعات تماس برقرار شد: 3 ساعت تماس هفتگی VRO در مقابل حداکثر 20 ساعت تماس معمولی هفتگی. اگرچه تصورات دانش آموز از نظر تحصیلی تفاوت چندانی با هم نداشت.

اما یادگیری برای فرش ها تفاوت داشت. دانش آموزان از راه دور ساعت های آموزشی کمتری را با آموزش متمرکز با عملکرد بالا با اعضای رادیولوژی تجربه کردند ، در حالی که دانش آموزان معمولی ساعات بیشتری را در محیطی با ساختار کمتر ، با رعایت موارد بالینی در زمان واقعی (صرف نظر از یافته های تصویربرداری یا ارزش تدریس) با همکاران و اعضای هیئت علمی ، تجربه کردند.

کتابخانه ها چه فوایدهایی را دارا می باشند؟

کتابخانه ها فواید های زیادی را دارا هستند.

پانسیون های مطالعاتی چه مزیت هایی را دارند؟

پانسیون های مطالعاتی مزیت های متعددی را شامل می شوند.

سالن های مطالعاتی چه کاربردهایی را دارا می باشند؟

سالن های مطالعاتی کاربردهای گوناگونی دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما