$ 4 مزیت های مشاوره های #پانسیون مطالعاتی اصفهان

پانسیون مطالعاتی اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان ویژگی های پانسیون مطالعاتی
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 827

فهرست مطالب

سالن مطالعاتی اصفهان چه مزیت هایی را شامل می شود؟

کتابخانه دراصفهان برای خواندن دانش آموزان چه روش هایی دارد؟

کتابخانه چه مشاورانی جهت کمک کردن دانش آموزان دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی اصفهان چه مزیت هایی را شامل می شود؟

تا تیم هایی را که از بیماران COVID-19 مراقبت می کردند تقویت کنند. در hksd,k lxhguh پانسیون مطالعاتی اصفهان این زمان بی سابقه ، دوره عمومی رادیولوژی تشخیصی طبق برنامه پیش رفت. با این حال ، به دلیل دستورات ناسازگاری اجتماعی ، یادگیری بالینی حضوری در اتاق مطالعه رادیولوژی متوقف شد.  دکتر آذین گازر یک تجربه یادگیری رادیولوژی بالینی از راه دور به طور خاص برای دانش آموزان پزشکی به نام Virtual Read-Out (VRO) ایجاد شد. VRO شامل یک عضو هیئت علمی و گروه کوچکی از دانشجویان پزشکی است که با استفاده از فناوری کنفرانس از راه دور و فناوری به اشتراک گذاری صفحه ، لیست های آزمایشات تصویربرداری را بررسی می کنند. در شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان مشاهده نمایید.

مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان

ادبیاتی کتابخانه در اصفهان وجود دارد که ارزش بررسی رادیولوژی از راه دور یا “مجازی” را در بین پزشکان (به عنوان مثال در محیط ICU کودکان) و در بین ساکنان در طول همه گیری COVID-19 (2،3،4) بررسی می کند. در یکی از مراکز دانشگاهی ، پاسخ های رادیولوژی به خوانش های تصویربرداری از راه دور با دانشکده ناظر تا حد زیادی از نظر فاصله گذاری اجتماعی ، فناوری و خودمختاری مثبت بود ، اگرچه خوانش های از راه دور از تفاوت زیادی با تجربه آموزشی بالینی یک دانشجوی کارشناسی پزشکی دارد. با این حال ، گزارش های مربوط به آموزش drazingazor از راه دور در رادیولوژی مطلوب بوده است. قبل از همه گیری COVID-19 ، پاسخ پانسیون مطالعاتی اصفهان به دوره رادیولوژی دانشکده پزشکی مبتنی بر اینترنت که برای دانش آموزانی طراحی شده بود که برای مصاحبه با استراحت سفر می کردند.

بیشتر  # 2 روش جهت $ قبولی دانشجویان پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان برای خواندن دانش آموزان چه روش هایی دارد؟

بازخوردهای کلی مثبت را به دست آوردند و از انعطاف پذیری و کیفیت آموزشی به عنوان نکات برجسته برنامه یاد کردند (5). اخیراً ، ادغام ابتکارات یادگیری از راه دور دانش آموزان در پاسخ به دستورات فاصله گذاری اجتماعی با قدردانی فراگیران دانش آموز توصیف شده است (6). با توجه به چالش های مشترک دانشکده های پزشکی در سراسر ایالات متحده در طول همه گیری ، هدف از این مطالعه ارزیابی مشارکت کتابخانه در اصفهان دانش آموزان و ارزش آموزشی محیط یادگیری رادیولوژی بالینی از راه دور جدید بود. آیا تغییرات ایجاد شده برای اجازه دادن دکتر آذین گازر به این قالب یادگیری نظر کارآیی و از دست دادن رفاقت (3). باید تاکید کرد .

که مسئولیت های ساکنان ، همکاران و اعضای هیات علمی در خدمات رادیولوژی بالینی از راه دور می تواند بر اساس درک یا حتی بهبود آن تأثیر بگذارد مشارکت دانشجویی؟ آیا دانش آموزان این قالب یادگیری از راه دور را یک تجربه م effectiveثر و ارزشمند می دانند؟ روشها و مواد این نسخه خطی یک مطالعه آینده نگر را ارائه می دهد که درک ه ای کوتاه از دوره های معمولی و از راه دور رادیولوژی عمومی مورد نیاز است. رویکرد متعارف دوره مرسوم رادیولوژی تشخیصی در موسسه ما یک پانسیون مطالعاتی اصفهان دوره 4 هفته ای است که شامل قرار گرفتن روزانه در معرض عملکرد رادیولوژی بالینی در سالن مطالعه رادیولوژی و همچنین مجموعه ای از فعالیتهای آموزشی تعلیمی ، گروهی کوچک و تعاملی است. که در کلاس درس انجام می شود. در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  4 مورد درباره کتابخانه و #کتابخانه ملی و نکات اموزنده!!
مشاوره جوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

 کتابخانه چه مشاورانی جهت کمک کردن دانش آموزان دارند؟

تجربه رادیولوژی بالینی برای دانشجویان شامل 4 چرخش هفتگی رادیولوژی فوق تخصصی است ، جایی که دانشجویان هر روز صبح به مدت تقریباً 4 ساعت ، تقریباً 20 ساعت در هفته ، به متخصصان ، همکاران و اعضای هیئت علمی در سالن های مطالعه رادیولوژی فوق تخصص در سراسر پردیس پزشکی drazingazor ما ملحق می شوند. دانش آموزان از آموزش رادیولوژی بالینی از راه دور را ارزیابی می کند. با این حال ، برای درک کامل نتایج ، خلاص تفسیر معاینات تصویربرداری در زمان واقعی را در لیست کارهای روزانه فوق تخصص مشاهده کنید. همانطور که قبلاً ذکر شد .

این تجربیات صبحگاهی برای دانش آموزان به دلایل ظریف بسیار قابل مشاهده است ، از جمله: تعداد دانش آموزان کتابخانه در اصفهان در حال چرخش ، در دسترس بودن ایستگاه های کاری رادیولوژی ، نیاز به توسعه آموزشی مقیم و همکاران ، کارکنان دانشکده و فناوری اطلاعات و حجم کارهای بالینی. با این حال ، دانش آموزان تشویق می شوند تا در بررسی اولیه امتحانات تصویربرداری کارآموزان و همچنین جلسات قرائت هیات علمی بعد از آن شرکت کنند. بازسازی سریع در پاسخ به نیاز در سراسر موسسه ما برای آموزش از راه دور با کیفیت بالا ، دوره رادیولوژی به

 

پانسیون های مطالعاتی چه روش هایی را جهت درس خواندن در نظر دارند؟

پانسیون های مطالعاتی روش های متعددی را برای دانشجویان در نظردارد.

مسئول کتابخانه چه مشاورانی را جهت کمک به داوطلبان استخدام می نمایند؟

کتابخانه ها مشاوران با تجربه و ماهر را استخدام می نمایند.

پانسیون های مطالعاتی چه مزیت هایی را شامل می شود؟

پانسیون مطالعاتی مزیت های گوناگونی را دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما