4 مزیت های $ مهم بهترین روانشناس در اصفهان چیست؟

کتابخانه در اصفهان | بهترین روانشناس در اصفهان | دکتر آذین  گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 936

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای برتری را دارا است؟

بهترین روانشناس در اصفهان چه ویژگی هایی را دارد؟

کتابخانه های مهم چه خصوصیت هایی را شامل هستند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:بهترین روانشناس در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای برتری را دارا است؟

سینه همراه با ماموگرافی دیجیتال. *از نظر آماری کتابخانه در اصفهان معنی دار است. † دیفرانسیل به تفاوت عملکرد بین خواندن دسته ای و تفسیر قطع شده اشاره دارد. یک عدد منفی نشان می دهد که این متریک با خواندن دسته ای کمتر از تفسیر قطع شده بود. TAKE-HOME Points – ماموگرافی های غربالگری دیجیتال خواندن دسته ای منجر به RR کمتری در مقایسه با تفسیر قطع شده (9.98٪ [978 از 9832] در مقابل 11.3٪ [5607 از 49496]، P <.001) شد. – ماموگرافی های غربالگری دیجیتال دکتر آذین گازر خواندن دسته ای با توموسنتز نیز منجر به RR کمتری در مقایسه با تفسیر قطع شده (6.98٪ [494 از 7075] در مقابل 8.30٪ [2024 از 24380]، P <.001) شد. – خواندن دسته ای و تفسیر قطع در  شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شده CDR های مشابهی را برای ماموگرافی های غربالگری دیجیتال بدون و با توموسنتز به همراه داشت (999/0  P برای هر دو نوع معاینه). – در صورت امکان، بهترین روانشناس در اصفهان رادیولوژیست‌ها باید از خواندن دسته‌ای، بر خلاف تفسیر قطعی، به عنوان روش ترجیحی تفسیر برای غربالگری دیجیتال ماموگرافی با یا بدون توموسنتز استفاده کنند. قدردانی ما از دپارتمان انتشارات علمی مرکز سرطان اندرسون MD دانشگاه تگزاس و کارکنان مرکز پزشکی مموریال هرمان تگزاس برای کمک به این drazingazor مقاله تشکر می کنیم. ما همچنین حمایت موسسه ملی بهداشت/موسسه ملی سرطان را با شماره جایزه P30 CA016672 تایید می کنیم. منابع 1. Otto SJ، Fracheboud J، Verbeek AL، و همکاران. غربالگری ماموگرافی و خطر مرگ ناشی از سرطان پستان: یک مطالعه مورد-شاهدی مبتنی بر جمعیت

بیشتر  5 مورد از #بهترین خصوصیات بهترین روانشناس در اصفهان؟

بهترین روانشناس در اصفهان چه ویژگی هایی را دارد؟

نشانگرهای زیستی اپیدمیول سرطان قبلی 2012؛ 21:66-73. 2. Tabar L, Dean PB, Chen TH, et al. بروز سرطان سینه کشنده افزایش اثربخشی درمان را در زنان شرکت کننده در غربالگری ماموگرافی اندازه گیری می کند. سرطان 2019؛ 125:515-23. 3. Tabar L، Vitak B، Chen TH، و همکاران. کارآزمایی سوئدی دو شهرستان: تاثیر غربالگری ماموگرافی بر مرگ و میر کتابخانه در اصفهان سرطان پستان در طول 3 دهه رادیولوژی 2011؛ ​​260: 658-63. 4. Tosteson AN، Fryback DG، Hammond CS، و همکاران. عواقب ماموگرافی غربالگری مثبت کاذب. JAMA Intern Med 2014؛ 174:954-61. 5. Hubbard RA، Kerlikowske K، Flowers CI، Yankaskas BC، Zhu W، Miglioretti DL. احتمال تجمعی یادآوری مثبت کاذب یا

توصیه بیوپسی پس از 10 سال غربالگری ماموگرافی: دکتر آذین گازر یک مطالعه کوهورت Ann Intern Med 2011؛ ​​155:481-92. 6. Wilson TE، Wallace C، Roubidoux MA، Sonnad SS، Crowe DJ، Helvie MA. رضایت بیمار از غربالگری ماموگرافی: تفسیر آنلاین در مقابل خارج از خط Acad Radiol 1998؛ 5:771-8. 7. Barlow WE، Chi C، Carney PA، و (ویرایش‌ها). نهادهای مطالعه: زندگی اجتماعی کتابخانه ها در ایالات متحده (ص 148-183). امهرست: کارشناسی ارشد: انتشارات دانشگاه ماساچوست. بارون، N. S. (2015). بهترین روانشناس در اصفهان کلمات روی صفحه: سرنوشت مطالعه در دنیای دیجیتال. آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد. نبردها، م. (2003). کتابخانه: یک تاریخ بی سر و صدا. نیویورک: W.W. نورتون بهایی، اس.، توماشفسکی، پی.، لی، دی. اچ.، موفات، جی.، پینو، ال.، مورنو، اس.، و فارب، ن. ا. (2016). پیامدهای توجه و تأثیرگذار آموزش در شکل 2:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  4 مورد از #بهترین خصوصیات بهترین روانشناس در اصفهان چیست؟

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:بهترین روانشناس در اصفهان

کتابخانه های مهم چه خصوصیت هایی را شامل هستند؟

. BMC Psychology, 4(1), 60. https://doi.org/10.1186/s40359-016-0168-6. بردبری، آر (2009). کتابخانه ها، عشق زندگی من. در S. Hastings، & E. E. Shipman (ویراستاران). لوگوتوپیا: کتابخانه در معماری، هنر و تخیل (ص 60). کمبری تمرکز drazingazor حواس با پشتیبانی از فناوری: یک کارآزمایی کارآیی تصادفی، کنترل فعال ج، ON: گالری های کمبریج. کلینتون، وی (2019). خواندن از روی کاغذ در مقایسه با صفحه نمایش: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز مجله پژوهش در ریدینگ، 42، 288-325. کوهن، دی (2019). کتاب های کتابخانه های دانشگاهی در حال تبدیل شدن به کاغذ دیواری هستند. اقیانوس اطلس. مجله کتابداری دانشگاهی xxx (xxxx) xxxx https://www.theatlantic.com/education/archive/2019/10/college-students-dont-want-fancy-libraries/599455/، تاریخ دسترسی: بهترین روانشناس در اصفهان 9 دسامبر 2019. دلگادو، پی، وارگاس، سی، آکرمن، آر، و سالمرون، آر. (2018). کتاب‌های چاپی‌تان را دور نریزید: متاآنالیز در مورد تأثیر رسانه‌های خواندنی بر درک مطلب. بررسی تحقیقات آموزشی، 25، 23-38. DeMers، A. S. (1996). تأثیر

موسیقی پس زمینه بر نمرات آزمون درک مطلب در پایان نامه دسته ای و تفسیر قطع شده DM و DM-DBT برای هر رادیولوژیست DM DM-DBT امتحانات آزمایشات افتراقی سرطان معاینات افتراقی تفسیر شده با نرخ فراخوان به ازای هر نرخ تشخیص در تفسیر تفسیر شده با نرخ فراخوان در هر نرخ تشخیص در هر با دسته ای قطع شده 100 1000 با انجمن عوامل انسانی و ارگونومی، 50 (7)، 1731-1735 (2006). هوارد، پی ای.، و رستورفر، آر.ای. (2005مجله حقوقی کتابخانه، 97، 25 و .. کلمن، کتابخانه عمومی نیویورک. در T. Augst، و W. Wiegand

کتابخانه در اصفهان چه کاربردهای برتری را دارا است؟

فراخوان در هر نرخ تشخیص در هر با دسته ای قطع شده 100 1000.

بهترین روانشناس چه ویژگی هایی را دارد؟

ماموگرافی و خطر مرگ ناشی از سرطان پستان.

کتابخانه های مهم چه خصوصیت هایی را شامل هستند؟

تگزاس برای کمک به این مقاله تشکر می کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما