4 ویژگی $ مهم پانسیون مطالعاتی در اصفهان را اطلاع داشته باشید؟

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 913

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نماید؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه مزیت های مهمی را در بر دارد؟

کتابخانه ها چه اختلاف هایی با پانسیون های مطالعاتی دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نماید؟

مقاله اصلی خواندن دسته ای و تفسیر قطعی ماموگرافی های غربالگری کتابخانه در اصفهان دیجیتال بدون و با توموسنتز Ethan O. Cohen، MDa، Michele Lesslie، DOb، Olena Weaver، MDc، Kanchan Phalak، MDd، Hilda Tso، DOb، Rachel Perry، MDb، Jessica W. T. Leung، MDe خلاصه هدف: مقایسه خواندن دسته ای و تفسیر قطع شده برای ماموگرافی غربالگری مدرن. روش‌ها: ما به‌طور گذشته‌نگر ماموگرافی‌های دیجیتالی بدون و با توموسنتز را که در ابتدا با خواندن دسته‌ای یا تفسیر قطع شده بین ژانویه ۲۰۱۵ و ژوئن ۲۰۱۷ تفسیر شده بودند، مرور کردیم. ) و مقادیر پیش بینی مثبت برای یادآوری و بیوپسی. یافته‌ها: در مجموع، 9832 ماموگرافی دیجیتال به صورت دسته‌ای خوانده شد که نرخ یادآوری 9.98 درصد، نرخ تشخیص سرطان 4.27، و دکتر آذین گازر ارزش اخباری مثبت در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

برای یادآوری و بیوپسی به پانسیون مطالعاتی در اصفهان ترتیب 4.40 درصد و 35.5 درصد را به همراه داشت. 49496 ماموگرافی دیجیتالی وجود داشت که با تفسیر منقطع خوانده شدند، که نرخ یادآوری 11.3٪، نرخ تشخیص سرطان 4.44، و ارزش های اخباری مثبت برای یادآوری و بیوپسی به ترتیب 3.92٪ و 30.1٪ را به دست آوردند. از ماموگرافی دیجیتال با توموسنتز، 7075 مورد مطالعه دسته‌ای بود که نرخ یادآوری 6.98٪، نرخ تشخیص سرطان 5.37، و ارزش اخباری مثبت برای یادآوری و بیوپسی به دکتر تسو، دکتر پری، و دکتر لیونگ کارمندان غیر شریک و بدون مشارکت هستند. حق چاپ ª کالج آمریکایی رادیولوژی 2020 1 1546-1440/20/36.00 دلار n https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.07.033 تکنیک های مورد استفاده برای drazingazor تفسیر، و ویژگی های عمل رادیولوژی. مشخص شده است

بیشتر  6 رشته دانشگاهی عالی تجربی با #پانسیون مطالعاتی در اصفهان!

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه مزیت های مهمی را در بر دارد؟

و حجم تفسیر سالانه بالاتر، همگی بر عملکرد ماموگرافی تأثیر مثبت دارند [6-10]. توموسنتز پستان دیجیتال (DBT) یک فناوری تصویربرداری جدیدتر کتابخانه در اصفهان است که وقتی با ماموگرافی دیجیتال (DM) ترکیب می‌شود، نرخ یادآوری (RRs) و نرخ تشخیص سرطان (CDRs) را در مقایسه با DM به تنهایی بهبود می‌بخشد [11،12]. فناوری دیگر، تشخیص به کمک رایانه، نوید اولیه را برای بهبود عملکرد نشان داد، اما نتایج جدیدتر نشان می‌دهد که سود ناچیزی دارد [13-16]. هوش مصنوعی یک پیشرفت امیدوارکننده در افق برای ماموگرافی است [17،18]، اگرچه هنوز به طور معمول در عمل بالینی ادغام نشده است. در حال حاضر، تکنیک‌های تفسیر ساده، مانند مقایسه ماموگرافی‌های فعلی با چندین معاینه قبلی [19]، باید همکار باشند.

برای افزایش عملکرد بالینی در نظر گرفته شده است که ویژگی‌های رادیولوژیست مانند افزایش سال‌ها تجربه، آموزش کمک هزینه تحصیلی در تصویربرداری پستان، دکتر آذین گازر. ویژگی‌های تمرینی که بر عملکرد تأثیر می‌گذارند عبارتند از تفسیر آنلاین، خواندن دوگانه و خواندن دسته‌ای. تفسیر آنلاین، که در آن بیماران پانسیون مطالعاتی در اصفهان نتایج ماموگرافی بلادرنگ را دریافت می کنند، هزینه ها و مثبت کاذب را افزایش می دهد [20،21]، اگرچه بیماران بررسی شده این گزینه را به نتایج تاخیری ترجیح می دهند [6]. خواندن مضاعف تفسیر ماموگرافی توسط دو خواننده است که معمولاً در اروپا استفاده می شود و مشخص شده است که عملکرد ماموگرافی را بهبود می بخشد [22-24]. پذیرش محدود این عمل به دلایل هزینه و کارایی در ایالات متحده ذکر شده است [25]. در نهایت، خواندن در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  $ 3 روش و مزیت جهت مشاوران # کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان دکتر آذین گازر

پانسیون مطالعاتی در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه ها چه اختلاف هایی با پانسیون های مطالعاتی دارند؟

. Burnside و همکاران این تکنیک را در سال 2005 ارزیابی کردند و کاهش 19٪ در RR با خواندن دسته ای در مقایسه با خواندن غیر دسته ای (P <.001) یافتند، که از این پس به عنوان تفسیر منقطع نامیده می شود، اگرچه CDR ها برای هر دو سبک تفسیر مشابه بودند [26] . هدف دسته ای به عنوان تفسیر متوالی غربالگری ماموگرافی بدون وقفه تعریف می شود از مطالعه ما مقایسه خواندن دسته ای و تفسیر قطع شده برای تکنیک های مدرن ماموگرافی، به ویژه DM و DM-DBT بود. با توجه به نتایج Burnside و همکاران [26]، ما  drazingazor فرض کردیم که خواندن دسته ای DM و DM-DBT به طور مشابه RR ها را بهبود می بخشد و CDR ها را در مقایسه با تفسیر منقطع برای پانسیون مطالعاتی در اصفهان هر دو نوع معاینه حفظ می کند

. مواد و روش ها جمعیت مطالعه و منابع داده این گذشته نگر و مطابق با HIPAA توسط هیئت بررسی نهادی مرکز سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس تایید شد. رضایت آگاهانه لغو شد. ماموگرافی های غربالگری انجام شده بین 1 ژانویه 2015 تا 30 ژوئن 2017 در 12 مرکز پستان مبتنی بر جامعه که در آن خدمات ارائه می کنیم، شناسایی شد. ماست ترجیحاً یک رادیولوژیست در هر روز کاری برای ماموگرافی های غربالگری خوانده شده دسته ای (DMs و DM-DBTs) اختصاص داده شود، در طول دوره مطالعه، یک رادیولوژیست با خواندن دسته

کتابخانه در اصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نماید؟

همه رادیولوژیست ها در خدمات بالینی آن روز استفاده می شد.

پانسیون مطالعاتی چه مزیت های مهمی را در بر دارد؟

همکاران این تکنیک را در سال 2005 ارزیابی کردند.

کتابخانه ها چه اختلاف هایی با پانسیون های مطالعاتی دارند؟

برای افزایش عملکرد بالینی در نظر گرفته شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما