43 مزیت های $ کاربردی پانسیون مطالعه در اصفهان را اطلاع داشته باشید!

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 909

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه فعالیت های برتری را انجام می دهد؟

پانسیون مطالعه در اصفهان چه ویژگی های مهمی را دارد؟

کتابخانه هها چه روش هایی را برای داوطلبان در نظر دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه فعالیت های برتری را انجام می دهد؟

شدند به طور متوسط ​​تقریباً 2 ساعت بودند جدول 2. خروجی کتابخانه در اصفهان مدل های LME با خستگی صوتی بر حسب درصد به عنوان متغیر پاسخ و (1) زمان در دقیقه، (2) سرعت صحبت کردن، و (3) تعامل آنها به عنوان عوامل ثابت عوامل ثابت برآورد (-) Std. خطا (-) Df t P (رهگیری) 18.42 5.63 7 3.27 0.015* زمان 0.45 0.18 1170 2.46 0.015* نرخ صحبت متوسط ​​-3.47 2.33 1170 -1.49 0.136 نرخ دکتر آذین گازر صحبت سریع -1.56 2.06 1170 -0.76 0.447 زمان: سرعت صحبت متوسط ​​0.33 0.26 1170 1.27 0.205 زمان: سرعت صحبت سریع 1.00 0.22 1170 4.48 <0.001*** * <0.05 ‘.'<0.1**<0.01 *** <0.001 Signif هستند. کدها مقاله در مطبوعات 8 مجله صدا، جلد. &&، شماره &&، 2021 شکل 7. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

بهترین تناسب خطوط رگرسیون و 95% فواصل اطمینان برای خستگی صوتی بر حسب درصد در طول زمان، گروه‌بندی شده بر اساس سه شرط سرعت صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع). در حالی که VLTهایی که هیچ تغییری در fo مشاهده نشد کمتر از 1 ساعت طول کشید. در مطالعه حاضر، شرکت کنندگان مرد مشخص شد انحراف معیار به طور قابل توجهی کمتر (0.001 = P) در مقایسه با شرکت کنندگان زن. این نشان می‌دهد که در پانسیون مطالعه در اصفهان تمام سرعت‌های خواندن، مردان در مقایسه با زنان کمتر احتمال دارد که تنوع عطفی را در گفتار خود لحاظ کنند. ادبیات نشان داده است که تفاوت‌های جنسیتی در نرخ گفتار و محدوده فرکانس اساسی به احتمال زیاد به دلیل عوامل اجتماعی-فرهنگی (یعنی وضعیت به دلیل جنسیت) است. ) fo_st هنگام صحبت با سرعت صحبت کردن سریع و متوسط ​​در drazingazor مقایسه با سرعت آهسته.

پانسیون مطالعه در اصفهان چه ویژگی های مهمی را دارد؟

این کاهش در تنوع خمشی احتمالاً مربوط به افزایش حضور خستگی صوتی و افزایش مرتبط با افزایش نرخ خواندن است. مشخص شد که شرکت‌کنندگان مرد در مقایسه با شرکت‌کننده‌های زن، ارزش‌های زمان آواسازی (Dt%) را به طور قابل‌توجهی پایین‌تر تولید می‌کنند. کند. برعکس، افزایش fo منجر به افزایش SPL می شود، زیرا افزایش کشش منجر به تحریک بیشتر در واحد زمان می شود. پنج مطالعه در مرور سیستماتیک هیچ تغییری کتابخانه در اصفهان را گزارش نکردند. VLTها برای این پنج مطالعه شامل تولید مصوت پایدار، آواز خواندن و خواندن بود. یک مطالعه کاهش فو را گزارش کرد و این مطالعه شامل VLT خواندن با صدای بلند بود. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که دکتر آذین گازر گویندگان ممکن است فو خود را در طول تکالیف گفتاری طولانی‌مدت افزایش دهند. 8

تفاوت در مدت زمان VLT در 13 مطالعه توضیحی برای تفاوت‌های ارتباط بین fo و VLT مشاهده‌شده ارائه می‌دهد. VLTهایی که منجر به افزایش FO “خواندن با صدای بلند” را به عنوان بخشی از VLT گزارش کرد. ماهیت درخواست از یک بلندگو برای افزایش دسی بل احتمالاً به افزایش فشار ساب گلوتال کمک می کند که کشش تارهای صوتی را افزایش می دهد و این ممکن است به افزایش فو کمک در dBA produ نشان می دهد ced در سه شرایط سرعت پانسیون مطالعه در اصفهان صحبت (آهسته، متوسط ​​و سریع). با توجه به fo، برآورد انحراف شدت و/یا مدت زمان اساسی می‌شود. .43 در بررسی سیستماتیک فوجیکی و سیواسانکار، 20 فراوانی اساسی در 13 مورد از 28 مطالعه اندازه گیری شد. هفت مطالعه افزایش می باشد. در شکل 2:پانسیون مطالعه در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعه در اصفهان دکتر آذین گازر

پانسیون مطالعه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعه در اصفهان

کتابخانه هها چه روش هایی را برای داوطلبان در نظر دارند؟

یکی از این هفت مطالعه ممکن است احتمال ابتلای آنها به اختلالات صوتی را افزایش دهد سرعت و زمان صحبت کردن بر خستگی صوتی تأثیر داشت. تجزیه و تحلیل نشان داد که خستگی مورد از آنها استفاده کردند از شرکت کنندگان خواست که حداقل بالای 65 دسی بل را بخوانند. صوتی با گذشت زمان افزایش می‌یابد و شیب این رابطه تحت تأثیر نرخ صحبت قرار می‌گیرد. به ویژه، هنگام صحبت کردن با سرعت فو را پس drazingazor از VLT گزارش کردند. این هفت مطالعه همگی از تکالیف خواندن و شش صحبت کردن سریع، میزان افزایش خستگی صوتی با گذشت پانسیون مطالعه در اصفهان زمان بیشتر بود. سرعت صحبت آهسته و متوسط ​​نرخ های مشابهی ایجاد می کند. با توجه به دانش نویسندگان از پایه شواهد، این یک یافته منحصربه‌فرد است که از این فرض حمایت می‌کند که سرعت تکلم سریع به افزایش بار برای ماهیچه‌های حنجره کمک می‌کند.

و بر خستگی صوتی گزارش‌شده توسط فرد تأثیر منفی می‌گذارد.  تحقیقات آینده بررسی خواهند کرد که چگونه تغییرات کیفیت صدا ممکن است بر رتبه‌بندی خستگی صوتی در هنگام تنظیم نرخ صحبت کردن در VLT تأثیر بگذارد (به عنوان مثال، ایجاد تنفس،

کتابخانه در اصفهان چه فعالیت های برتری را انجام می دهد؟

ممکن است گسترش یابد تا کاربران صدای حرفه‌ای را در نمونه شامل شود.

پانسیون مطالعه  چه ویژگی های مهمی را دارد؟

ممکن است ویژگی‌های آیرودینامیکی شرکت‌کنندگان را بررسی کند.

کتابخانه هها چه روش هایی را برای داوطلبان در نظر دارند؟

یکی از این هفت مطالعه ممکن است احتمال ابتلای آنها به اختلالات صوتی را افزایش دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما