5 شیوه های $ فوق العاده بهترین روانشناس در اصفهان را نام ببرید؟

کتابخانه در اصفهان | بهترین روانشناس در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 916

فهرست مطالب

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت هایی برتری را دارا می باشد؟

بهترین روانشناس در اصفهان چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

مشاوران سالن های مطالعاتی چه وظایفی را بر عهده دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:بهترین روانشناس در اصفهان

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت هایی برتری را دارا می باشد؟

در تنظیم 300-lx، دو چراغ روشنایی در اضلاع بلند و دو چراغ  کتابخانه در اصفهان روشنایی در اضلاع کوتاه فضای آزمایشی قرار گرفتند و هر چهار چراغ روشن شدند. برای تنظیم 150-lx، تنها دو وسیله روشنایی در طرف‌های طولانی فضای آزمایشی روشن بودند. در مورد شرایط مطالعه نشسته و مطالعه رایانه شخصی، یک مبل نصب شده بود تا شرکت کنندگان بتوانند راحت مطالعه کنند و در یک موقعیت بنشینند. طرح  دکتر آذین گازر کلی فضای آزمایشی در شکل 1 نشان داده شده است و شکل 2 فضای آزمایشی واقعی را نشان می دهد. 2.6. روش قبل از شروع آزمایش، محتویات و روش آزمایش 386 H. Yu، T. Akita Building and Environment 148 (2019) 384–393 شکل 1. فضای آزمایشی است. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

(الف) پیکربندی فضای آزمایشی. (ب) بهترین روانشناس در اصفهان نمای مقطعی فضای آزمایشی (واحد: میلی متر). شکل 2. صحنه آزمایشی. آزمایش برای شرکت کنندگان توضیح داده شد. برای کمک به شرکت کنندگان در درک موارد موجود در پرسشنامه، کتاب یا کتاب دارند. ساختمان و محیط زیست 148 (2019) 384–393 غیرفعال بودن به دلیل تحریک بصری نور صفحه کامپیوتر. شرکت‌کنندگان گزارش کردند که در شرایط خواندن و مطالعه با رایانه در حالت دراز کشیدن (رو به سقف) احساس خستگی بیشتری داشتند و در شرایط نشستن با ارزش بالاتر و شرایط غیرفعال کمتر احساس خستگی می‌کردند. این احتمالاً به این دلیل است که شرکت کنندگان با استفاده از رایانه شخصی و خستگی فیزیکی (مثلاً در بازوها) هنگام دراز کشیدن و مطالعه، خستگی بینایی را تجربه کردند. با این حال، میانگین drazingazor خستگی شرکت کنندگان ارزش کلی مثبت کمتر از 4.0 داشت.

بهترین روانشناس در اصفهان چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

با این حال، نتایج فعلی ممکن است مصنوع از این واقعیت باشد که زمان خواندن تعیین شده 1 دقیقه بود. اگر زمان آزمایش تمدید شود، ممکن است شرکت کنندگان کتابخانه در اصفهان خستگی بصری و فیزیکی بیشتری را تجربه کنند. در نهایت، در مورد غلظت، کسانی که در شرایط غیرفعال بودند مقادیر کمتری نسبت به سایر شرایط خواندن داشتند. علاوه بر این، کسانی که در حالت خواندن در حالت دراز کشیدن دکتر آذین گازر (رو به سقف) بودند، مقادیر کمتری نسبت به کسانی که در شرایط خواندن نشسته و خواندن رایانه شخصی بودند، داشتند. این نتایج نشان می دهد که شرکت کنندگان باید بر روی اشیاء (کتاب، رایانه شخصی) و هدف از عمل (خواندن) تمرکز می کردند. به‌علاوه، برای شرکت‌کنندگان بهترین روانشناس در اصفهان که روی مطالعه تمرکز کنند.

اگر در حین مطالعه به جای دراز کشیدن بنشینند، ایده‌آل است. 4. بحث این مطالعه تأثیر روشنایی و CCT را بر تجربه ذهنی شرکت‌کنندگان در حین مطالعه در فضایی باریک مانند یک هتل کپسولی بررسی کرد. نتایج نشان داد که CCT تأثیر بیشتری بر تجربه شرکت کنندگان از مطالعه و محیط فضایی نسبت به روشنایی دارد. مطابق با فرضیه 1، نتایج نشان داد که در تجربه فشار زمانی که روشنایی فضایی 150 و 300 lx تنظیم شده بود، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. به عبارت دیگر، می توان نتیجه گرفت که اگر اتاق هتل کپسولی بالاتر از استاندارد روشنایی باشد، احتمالاً تجربه فشار را در کاربر ایجاد نخواهد کرد. با این حال، نتایج فعلی بر اساس استانداردهای روشنایی ژاپنی است. بنابراین، این یافته ها ممکن است به کشورهای دیگر گسترش نیابد. در شکل 2:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین روانشناس در اصفهان دکترآذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکترآذین گازر

شکل 2:بهترین روانشناس در اصفهان

مشاوران سالن های مطالعاتی چه وظایفی را بر عهده دارند؟

. در رابطه با فرضیه 2، نتایج ما نشان داد که شرکت‌کنندگان در هنگام خواندن در طول روشنایی 150 lx، احساس می‌کردند که تاریک است، اما زمانی که روی 300 Lx تنظیم شده بود، بهترین روانشناس در اصفهان روشن است. با این حال، در مورد 150 lx و یک CCT بالا مانند 6700 K، فضا drazingazor  نیز روشن بود. این نتیجه با نتایج یک مطالعه قبلی [46] مطابقت دارد که نشان داد CCT بالا نسبت به CCT پایین روشن تر است. علاوه بر این، تفاوت قابل توجهی در روشنایی درک شده بین شرایط رفتاری وجود دارد. یعنی حتی زمانی که استاندارد روشنایی JIS [35] برآورده می‌شد، درک روشنایی بسته به رفتاری که کاربر در آن انجام می‌داد متفاوت بود (مثلاً غیرفعال، کار با رایانه شخصی یا خواندن کتاب). بنابراین، برای بهبود رضایت بصری و دسترسی کاربر، ما توسعه و استفاده از دستگاهی را پیشنهاد می‌کنیم.

که روشنایی اتاق را با توجه به رفتارهای احتمالی که کاربر کپسول ممکن است انجام دهد تغییر می‌دهد (برای جزئیات بیشتر به زیر مراجعه کنید). با توجه به فرضیه 3، نتایج نشان داد که CCT مورد نظر با توجه به رفتار خواندن کاربران در کنید.

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت هایی برتری را دارا می باشد؟

بنابراین، برای بهبود رضایت بصری و دسترسی کاربر، ما توسعه و استفاده از دستگاهی را پیشنهاد می‌کنیم.

بهترین روانشناس چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

درک روشنایی بسته به رفتاری که کاربر در آن انجام می‌داد متفاوت بود.

مشاوران سالن های مطالعاتی چه وظایفی را بر عهده دارند؟

بنابراین، برای بهبود رضایت بصری و دسترسی کاربر، ما توسعه و استفاده از دستگاهی را پیشنهاد می‌کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما