$ 6 روش اقامت کردن دانشجویان در # کتابخانه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 820

فهرست مطالب

اقامت کردن در کتابخانه دراصفهان ویا پانسیون ها به چه صورتی می باشد؟

فضای بزرگ سالن مطالعاتی در اصفهان چه تاثیری بر دانش آموزان عزیز دارد؟

نگرانی و دغدغه های مالی در خوابگاه دانشجویی چیست؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

اقامت کردن در کتابخانه در اصفهان ویا پانسیون ها به چه صورتی می باشد؟

فضای شخصی که برای اولین بار توسط کاتز (1937) مطرح شد ، کتابخانه در اصفهان به عنوان یک مرز نامرئی و قابل حمل در اطراف یک فرد تعریف می شود که از نظر اجتماعی برای دکتر آذین گازر دیگران غیرقابل قبول است (بل ، گرین ، فیشر و باوم ، 1996 ؛ جیورد ، 2007 ؛ سامر ، 1959). تصور می شود که در پاسخ به محیط و نوع تعاملات شخصی منقبض یا گسترش می یابد ، فضای فردی دارای عملکرد ارتباطی یا ، 2003). تهاجم به فضای شخصی می تواند قسمتهایی از مغز را که محرک های فیزیکی و اجتماعی را پردازش می کنند ، بیش از حد تحریک کند (اسکات پانسیون مطالعاتی در اصفهان ، 1993). به نظر می رسد حفظ فضای شخصی به ما کمک می کند تا از عوامل استرس زا دوری کنیم . در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

همانطور که برانگیختگی در فاصله بین فردی نامناسب نشان می دهد. فرضیه های متعددی برای توضیح تکامل فضای شخصی موجود است. آلتمن (1975) فضای شخصی را به عنوان یک مکانیسم تنظیم مرز برای دستیابی به حریم شخصی مطلوب شخصی یا گروهی در نظر گرفت. به طور مشابه ، مدل راحتی drazingazor نشان می دهد که فضای شخصی زمانی ایجاد می شود که افراد سعی می کنند سطح راحتی مطلوب خود را کتابخانه در اصفهان در یک گروه پیدا کنند (Aiello، 1987). فضای شخصی همچنین به عنوان یک ساختار شناختی واسطه ای توصیف شده است که به انسان اجازه می دهد در سطوح استرس قابل قبول عمل کند و به کنترل پرخاشگری کمک می کند (ایوانز و هوارد ، 1973). به ویژه برای فضای مطالعه فردی در کتابخانه ، مشتریان فضاهای شخصی خود را برای جلوگیری از تحریک بیش از حد دیگران برای کار متمرکز حفظ می کنند.

فضای بزرگ پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه تاثیری بر دانش آموزان عزیز دارد؟

علاوه بر این ، در این مطالعه ، ما علاقه مند بودیم که آیا پانسیون مطالعاتی در اصفهان فضای شخصی افراد با استفاده از رسانه های دیجیتالی متمایز از فضای شخصی افرادی که کتاب های فیزیکی می خوانند تفاوت دارد یا خیر. ویژگی های دیوار بغل در فضا لبه ها برای رفتار انتخاب فضا در مکان های عمومی  دکتر آذین گازر مهم هستند (الکساندر ، ایشیکاوا و سیلورشتاین ، 1977 ؛ جیکوبز ، 1961). زیست شناسان انسان ها را به همراه طعمه های پستانداران دیگر به عنوان گونه های تیگموتاکتیک یا “در آغوش گرفتن دیوار” طبقه بندی می کنند (Sussman & Hollander، 2014) ، با ترجیح ماندن در اطراف محیط و دیوارها (Schnörr، Steenbergen، Richardson، & Champagne، 2012؛ Simon؛ ، Dupuis ، و Costentin ، 1994 ؛ Treit & Fundytus ، 1988). در این مطالعه ، ما فرض کردیم.

که این ویژگی بغل کردن دیوار هنوز باید در کتابخانه در اصفهان انتخاب فضا در لی بری های معاصر کاربرد داشته باشد. به طور خاص ، داشتن یک دیوار در مجاورت احساس حفاظت ، ثبات و راحتی را ایجاد می کند و تمرکز دانش آموزان را ممکن می سازد. بنابراین ، ما پیش بینی کردیم که سوژه ها صندلی های کنار دیوار را به صندلی های وسط ترجیح می دهند. ملاحظات تحقیق مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار انتخاب فضا (ترجیح صندلی) در یک اتاق خواندن دیجیتالی انجام شده است ، جایی که دانش آموزان با استفاده از دستگاه های دیجیتال به مطالعه آرام و فردی می پردازند. با استفاده از داده های جمع آوری شده از سیستم ورود به سیستم کتابخانه و سیستم رزرو صندلی ، می باشد. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

نگرانی و دغدغه های مالی در خوابگاه دانشجویی چیست؟

این فرضیه را بررسی کردیم که فضای شخصی drazingazor و ویژگی های بغل کردن دیوار بر محل انتخاب دانش آموزان برای نشستن در اتاق مطالعه دیجیتال تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل ما باید پانسیون مطالعاتی در اصفهان به برنامه ریزی کارآمد فضا و چیدمان صندلی اتاق های مطالعه دیجیتالی کمک کند و به کتابخانه ها اجازه دهد تا رضایت کاربر را به حداکثر برسانند و فضاهای بلااستفاده را به حداقل برسانند. ما پیش بینی های زیر را آزمایش کردیم: 1) ابتدا صندلی ها در لبه ها و گوشه ها با چگالی کمتر گرفته می شود. 2) صندلی هایی با حریم خصوصی بصری بیشتر (به عنوان مثال ، صندلی های مطالعه) ترجیح داده می شوند مجله کتابداری دانشگاهی xxx (xxxx) xxxx نسبت به افرادی که دارای حریم خصوصی بصری کمتری هستند.

 

پانسیون های مطالعاتی چه ویژگی هایی دارند؟

پانسیون های مطالعاتی ویژگی های زیادی دارند.

مشاوران شغلی چه مشاورانی هستند؟

مشاوران شغلی مشاورانی در جهت کسب و کار می باشند.

مشاوران کاری چیست؟

مشاورانی هستند که جهت کار به افراد راهنمایی می کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما