$ 6 عملکرد درس خواندن داوطلبان در #پانسیون مطالعاتی اصفهان

پانسیون مطالعاتی اصفهان |  کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان روانشناسی نوجوان
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 825

فهرست مطالب

سالن مطالعاتی اصفهان چه ویژگی هایی را دارا است؟

کتابخانه دراصفهان چه خصوصیت های ویژه ایی را دارد؟

مشاوران پانسیون مطالعاتی به چه صورتی فعالیت می نمایند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی اصفهان چه ویژگی هایی را دارا است؟

منطق و اهداف: نیاز به فاصله گذاری اجتماعی باعث تغییر  پانسیون مطالعاتی اصفهان سریع آموزش دانشجویان پزشکی در رادیولوژی شده است. در حالی که دانش آموزان به طور سنتی در اتاق مطالعه وقت می گذرانند ، آموزش از راه دور بالینی به مطالبی نیاز دارد که بدون آموزش مستقیم در دکتر آذین گازر ایستگاه کاری رادیولوژی به اشتراک گذاشته شود. آیا آموزش بالینی از راه دور می تواند ارزش آموزشی تجربه یادگیری حضوری سنتی را برآورده یا از آن فراتر رود؟ آیا می توان مشارکت دانش آموزان را در محیط یادگیری از راه دور تطبیق داد یا از آن فراتر رفت؟ مواد و روش ها: برای جایگزینی تجربه مطالعه حضوری ، یک جلسه آموزشی گروهی کوچک برای دانشجویان کتابخانه در اصفهان پزشکی با نام Virtual Read-Out (VRO) با استفاده از نرم افزار کنفرانس از راه دور ایجاد شد. در شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان | کتابخانه عمومی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان

پس از تأیید هیئت بازبینی نهادی ، دو گروه دانش آموزی به منظور بررسی تفاوت در میزان مشارکت دانش آموزان و ارزش درک شده بین محیط های آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند: دانش آموزان “متعارف” شرکت کننده در اتاق مطالعه (قبل از همه گیری) و دانش آموزان “از راه دور” که در جلسات VRO شرکت می کردند. به دانش آموزان فراوانی درک شده از مجموعه ای از پنج عبارت لیکرت را گزارش پانسیون مطالعاتی اصفهان کردند. drazingazor بر اساس تعداد پاسخ دهندگان ، یک آزمون t مستقل برای تعیین اهمیت نتایج بین دو گروه انجام شد. یافته ها: بیست و هفت دانش آموز معمولی و 41 دانش آموز از راه دور پاسخ دادند. دانش آموزان از راه دور فراوان ، اما به طور قابل توجهی بالاتر از مشارکت فعال در مرور امتحانات رادیولوژی گزارش کردند

بیشتر  7 مورد از #بهترین هایی که درباره کتابخانه در اصفهان موجود است!

کتابخانه در اصفهان چه خصوصیت های ویژه ایی را دارد؟

(05/0> p). میزان خستگی گزارش شده در بین دانش آموزان از راه دور به میزان قابل توجهی کمتر بود (05/0> p). تفاوت معناداری در ارزش آموزشی درک شده بین دو گروه وجود نداشت. نتیجه گیری: کتابخانه در اصفهان دانش آموزان درجه بالایی از کیفیت تدریس ، ارتباط بالینی و ارزش آموزشی را دکتر آذین گازر صرف نظر از نوع یادگیری از راه دور یا حضوری گزارش می دهند. آموزش رادیولوژی بالینی از راه دور را می توان با تعامل یکسان یا بیشتر دانش آموز و ارزش درک شده در ساعات تماس کمتر نسبت به یادگیری معمولی در اتاق مطالعه به دست آورد. کلمات کلیدی: آموزش از راه دور ؛ مشارکت دانش آموزان ؛ کووید -19؛ پاندمی؛ بازخوانی مجازی © 2020 انجمن رادیولوژیست های دانشگاه. منتشر شده توسط Elsevier Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

معرفی ظهور همه گیری COVID-19 منجر به تغییرات چشمگیر در آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی شد ، که اثرات ماندگار آن هنوز نامشخص است (1). در مارس 2020 ، همه گیری به سرعت منجر به موقت شد Acad Radiol 2020 ؛ &: 1-7 از دانشگاه نیویورک Langone Health ، گروه رادیولوژی دکتر آذین گازر ، 660 First Avenue ، طبقه پانسیون مطالعاتی اصفهان سوم ، نیویورک ، NY 10016. دریافت 11 آگوست 2020 ؛ بازبینی شده در 22 سپتامبر 2020 ؛ پذیرفته شده 23 سپتامبر 2020. آدرس مربوط به: J.B.A. ایمیل: jeffrey.alpert@nyulangone.org © 2020 انجمن رادیولوژیست های دانشگاه. منتشر شده توسط Elsevier Inc. همه حقوق محفوظ است. https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.09.011 تعلیق یادگیری حضوری دانشجویان پزشکی در بخش می باشد. در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  5 مورد مطلب، در مورد مدرسه #شبانه روزی کارائیب در پانسیون مطالعاتی در اصفهان!
مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

مشاوران پانسیون مطالعاتی به چه صورتی فعالیت می نمایند؟

رادیولوژی ما و در کتابخانه در اصفهان محوطه دانشکده پزشکی NYU Grossman. این امر منجر به اختلال در چرخش های بالینی ، از جمله مشاغل اصلی و انتخابی متعدد ، برای تقریباً 250 دانش آموز در سال های دوم ، سوم و چهارم تحصیل پزشکی در مقطع کارشناسی شد. برای دستیابی به اهداف مستمر drazingazor دانش آموزان ، آموزش فوری با کیفیت بالا ضروری است که می تواند از راه دور و بدون تعامل شخصی ارائه شود. با توجه به موقعیت منحصر به فرد رادیولوژی تشخیصی به عنوان تخصصی با تماس محدود برای هر پسر ، فرصتی برای بازسازی سریع دوره رادیولوژی می باشد.

تشخیصی دانش آموزان موجود برای ارائه یک تجربه یادگیری کاملاً از راه دور محقق شد. 1 مقاله در مطبوعات ALPERT ET AL Radiology Academic، Vol &، No &&، && 2020 دوره معمولی رادیولوژی تشخیصی معمولی در دانشکده پزشکی گروسمن NYU یک دوره 4 هفته ای است که مدت زمان قابل توجهی را با رعایت اقدامات رادیولوژی بالینی در بر می گیرد. این تجربه یادگیری بالینی هر روز صبح در اتاقهای مطالعه تخصصی رادیولوژی در سراسر موسسه ما انجام می شود.

 

کتابخانه ها چه روش هایی را برای مطالعه کردن داوطلبان در نظر دارند؟

کتابخانه ها به داوطلبن روش های مطالعه کردن را یاد می نمایند.

پانسیون های مطالعاتی چند روش برای درس خواندن برای داوطلبان دارند؟

پانسیون های مطالعاتی روش های متفاوتی را برای درس خواندن در نظر می گیرد.

کتابخانه ها چه خصصویت هایی دارند؟

کتابخانه ها فضای بزرگی برای استراحت داوطلبان در نظر دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما