# 6 مزیت برای مشاوران $ کتابخانه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 828

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان و یا سالن ها چه مزیت هایی را دارند؟

سالن و یا پانسیون مطالعاتی دراصفهان و یا کتابخانه ها جه عملکردهایی دارند؟

سالن مطالعاتی به هموطنان عزیز چه خدماتی را ارائه می نماید؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان و یا سالن ها چه مزیت هایی را دارند؟

همچنین دانش آموزان ملزم به استفاده از روکش صفحه کلید هستند کتابخانه در اصفهان و استفاده از ماوس ممنوع است. جمع آوری داده ها ما گزارش های رزرو صندلی را مستقیماً از کتابخانه برای اهداف تحقیق درخواست کردیم. از آنجا که هیچ اطلاعات فردی قابل شناسایی در داده ها دکتر آذین گازر وجود نداشت ، این مطالعه از تأیید هیئت بازبینی نهاد مستثنی شد. این اطلاعات در زمان واقعی به جای ترجیحات بیان شده بر اساس نظرسنجی ها ، امکان تجزیه و تحلیل انتخابی صندلی های واقعی را فراهم می کند. دانشجویان دو گزینه برای به دست آوردن صندلی در اتاق مطالعه دارند:

 

آنها می توانند به صورت آنلاین از طریق برنامه تلفن همراه کتابخانه یا مستقیماً در کیوسک موجود پانسیون مطالعاتی در اصفهان در محل درخواست کنند (شکل 2). دانش آموزان می توانند صندلی های موجود را 20 دقیقه قبل با استفاده از برنامه تلفن همراه رزرو کنند. در اتاق هیچ کتابی وجود ندارد. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  4 شیوه های $ بهتر پانسیون مطالعاتی در اصفهان چیست؟
مشاوره نوجوان در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

دانش آموزان از این فضا برای مطالعه متمرکز و خصوصی استفاده می کنند. چندین اعلامیه روی دیوار به دانش آموزان یادآوری می کند که باید سکوت سختی را رعایت کنند. اگر ظرف 20 دقیقه به آنجا نرسیدند ، رزرو به طور خودکار لغو شد. با این حال ، این روش آنلاین تا حد زیادی کتابخانه در اصفهان ناشناخته بود و کم استفاده شد. بنابراین ، اکثر دانش آموزان از کیوسک در محل برای برچسب گذاری کارت شناسایی RFID خود استفاده کردند. تجزیه و تحلیل 1 تا 14 آوریل 2018 را پوشش می دهد. ما از دوره میان مدت شلوغ ، که دانش آموزان به احتمال زیاد صندلی مورد نظر را بدست نمی آورند ، اجتناب کردیم.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها جه عملکردهایی دارند؟

از گزارش های خام داده ها برای هر صندلی ، چندین متغیر وابسته را به عنوان معیارهای ترجیح استخراج کردیم (جداول 1 تا 2). یک صندلی از تجزیه و تحلیل حذف شد پانسیون مطالعاتی در اصفهان زیرا برای sta student دانش آموزان اختصاص داده شده است. متغیرهای مستقل موقعیت drazingazor صندلی به شرح زیر کدگذاری شده است: وجود راهرو در کنار میز (A) ، وجود دیوار عقب (WB) ، وجود دیوارهای جانبی (WS) ، صندلی میانی در یک ردیف میز (M) ، میز کارل نوع (CA) ، و صندلی گوشه (CO). متغیرهای وابسته به ترجیح صندلی کل زمان اشغال شده (T) ، مجموع مجموع بود 2 Y.H. مین و اس. لی مجله کتابداری آکادمیک xxx (xxxx) xxxx شکل 1. اتاق خواندن دیجیتال موارد زیر را بررسی کرد.

(الف) میزهای باز ؛ (ب) مطالعه بشکه ها ؛ ج) یک کاسه مطالعه با روشنایی و خروجی های جداگانه. رتبه ها به ترتیب اشغال شده (R) ، و تعداد دفعات رزرو به عنوان صندلی ترجیحی آنلاین (P). به معنی ترجیح بیشتر است ، در حالی که R برعکس بود. تحلیل داده ها تجزیه و تحلیل آماری در IBM SPSS 24.0 انجام شد. برای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل (جدول 1) و متغیرهای وابسته (جدول 2) کتابخانه در اصفهان از رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده شد. فرضیات با نمودارهای احتمال معمولی باقی مانده ها و نقاط پراکنده دکتر آذین گازر باقی مانده آزمایش شد. سطح اهمیت p <.05 تعیین شد. نتایج کل زمان اشغال تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که مدل 1 به طور قابل توجهی کل زمان اشغال صندلی را پیش بینی کرده است (F5.در  شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

بیشتر  10 آیتم برای دریافت رتبه دانشگاه فرهنگیان 1403 و تحصیل در دانشگاه فرهنگیان!
کتابخانه در اصفهان | کتابخانه عمومی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

سالن مطالعاتی به هموطنان عزیز چه خدماتی را ارائه می نماید؟

، 88 = 47.293 ، p <.001 ، R2 = 0.776 ، R2 = 0.759 ، جدول 3). وجود دیوار در پشت صندلی در مدل 1 پیش بینی قابل توجهی نبود (p> .10) و از طریق حذف drazingazor عقب در مدل 2 حذف شد.  پانسیون مطالعاتی در اصفهان بنابراین ، دومی دارای پنج متغیر مستقل بود و 77.0٪ از تغییرات در پیش بینی اشغال را توضیح داد. زمان (تنظیم R2 = 0.757). هیچ یک از مدل ها چند خطی (VIF <10 برای همه متغیرها) را نشان ندادند.

در مدل 2 ، صندلی های گوشه ای قوی ترین پیش بینی کننده صندلی های بالاتر بودند میز 1 متغیرهای مستقل. متغیرهای مستقل – موقعیت صندلی آیا این صندلی راهرو است؟ –A بله = 1/خیر = 0 آیا پشت صندلی دیواری وجود دارد؟ –WB بله = بدون تعطیلات باز است. اتاق مطالعه منتخب دارای وای فای رایگان و 90متر در مقابل باقی مانده های پیش بینی شده برای T و P ، مقادیر بالاتر

د

روانشناسان در پانسیون مطالعاتی چه فعالیت هایی انجام می دهند؟

روانشناسان فعالیت های بسیاری را انجام می دهند.

مشاوران چه کارهایی انجام می دهند؟

مشاوران فعالیت های زیادی را انجام می نمایند.

مشاوران چه روش هایی دارند؟

مشاوران روش های زیادی را دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما