$ 6 ویژگی در زمینه # کتابخانه در اصفهان

کتابخانه در اصفهان | پانسیون مطالعاتی در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان کتابخانه
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 829

فهرست مطالب

کتابخانه دراصفهان و یا خوابگاه دخترانه چه ویژگی های دارد؟

سالن مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چه تفاوت هایی دارند؟

پانسیون مطالعاتی و یا کتابخانه شیک در اصفهان به چه صورتی می باشد؟

فهرست تصاویر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

کتابخانه در اصفهان و یا خوابگاه دخترانه چه ویژگی های دارد؟

نظرسنجی های شخصی خود را برای بررسی انتخاب واقعی صندلی دانش آموزان از کتابخانه در اصفهان طریق یک فرایند خدمت مجدد. صرف نظر از افزایش استفاده دکتر آذین گازر از رسانه های دیجیتال در سالن مطالعه ، نیاز به فضای شخصی و ویژگی های بغل کردن دیوار هنوز نمایان شد. با افزایش تقاضا برای پریزهای الکتریکی و روشنایی ، کوره های مطالعه بسیار ترجیح داده شدند. ما دریافتیم که صندلی های گوشه ای به طور قابل توجهی مورد علاقه هستند ، در حالی که صندلی های راهرو به طور قابل توجهی اجتناب می شود و مانع از ماندگاری طولانی مدت می شود. حضور دیوارها مورد پسند بود. با این حال ، نوع مبلمان به طور قابل توجهی بر موقعیت پانسیون مطالعاتی در اصفهان دیوارها ترجیح می دهد. در شکل 1:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:کتابخانه در اصفهان

به طور خاص ، دانش آموزان در بشکه های مورد مطالعه دیوارهای دو طرف را ترجیح می دهند ، در حالی که کسانی که روی میزهای باز نشسته بودند ، دیوار پشت آنها را ترجیح می دادند. معرفی روند کتابخانه ها و اهمیت چیدمان فضای مطالعه در “عصر گوگل” ، افزایش دیجیتالی شدن اطلاعات و گسترش drazingazor دانش در سراسر جامعه چالش های جدیدی را برای مفهوم فضای کتابخانه فیزیکی ایجاد می کند (نیگارد ، 2011 ؛ اوژنوس و واتس ، 2017). در واقع ، انتظار می رود فضای کتابخانه از نظر نحوه استفاده ما کتابخانه در اصفهان از این نهاد به عنوان یک مرکز اجتماعی خلاق و ذخیره سازی منابع فرهنگی به طور اساسی تکامل یابد (استوارت ، 2010). طی یک دهه گذشته ، کاربران کتابخانه های مبتنی بر اطلاعات عمومی نحوه بازیابی اطلاعات را به شدت تغییر داده اند.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چه تفاوت هایی دارند؟

دانش آموزان به جای یافتن کتابهای فیزیکی از قفسه های کتاب ، جستجوی آنلاین منابع الکترونیکی و کتاب های الکترونیکی را انجام می دهند. ارقام رسمی منعکس کننده عادت های کتابخانه ای به شدت تغییر یافته است ، که نشان دهنده کاهش شدید استقراض کتاب همراه با  پانسیون مطالعاتی در اصفهان افزایش شدید استفاده از اینترنت است (بی بی سی ، 2016). همراه با افزایش استفاده از وای فای و استفاده از لپ تاپ/ تبلت ، مراجعه کنندگان کتابخانه درخواست پریزهای برق بیشتر و کوره های مطالعه با روشنایی و خروجی و همچنین اتاق مطالعه و جلسات دکتر آذین گازر خصوصی را درخواست می کنند. نوسازی برای افزودن یا ارتقاء این ویژگی ها رضایت کاربر را به طرز چشمگیری افزایش داده است (Fox & Doshi، 2013؛ Vaska، Chan، & Powelson، 2009). تجدید نظر در چیدمان فیزیکی کتابخانه ها با توجه به این امر اجتناب ناپذیر است.

عادات جدید کاربر و تغییرات در منابع کتابخانه. پاسخ دهندگان در یک نظرسنجی اخیر (N = 497) تجهیزات و مناطق مطالعه را به عنوان مهمترین جنبه های فضای فیزیکی کتابخانه تعیین کردند (Ojennus & Watts، 2017). از نظر مناطق مورد مطالعه ، 78 of از پاسخ دهندگان خواهان یک گزینه 24 ساعته بودند و 85 those از کسانی که مایل به اتاق های جداگانه بودند سکوت را ارزیابی می کردند. برنامه ریزی فضا برای کتابخانه در اصفهان بهینه سازی استفاده از فضای محدود و حداکثر رضایت مشتری بسیار مهم است. کتابخانه های دانشگاهی به ویژه به عواملی که دانش آموزان را به ماندن ترغیب می کند و تعیین ویژگی های فضایی مناسب برای مطالعه توجه ندارند. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

پانسیون مطالعاتی و یا کتابخانه شیک در اصفهان به چه صورتی می باشد؟

مطالعات قبلی در مورد رفتار انتخاب فضای کتابخانه به طور معمول بر ویژگی های فضایی یا ترجیحات کاربر در اتاق های مطالعه مشترک یا فضاهای عمومی کتابخانه drazingazor متمرکز بود (Cha & Kim، 2015، 2018؛ Oliveira، 2016). با توجه به اینکه رفتارهای فردی و ابزارهای مطالعه متفاوت از یک فضای عمومی است ، تحقیقات بیشتری در مورد ویژگی  پانسیون مطالعاتی در اصفهان های مطلوب برای یک اتاق مطالعه برای مطالب دیجیتالی مورد نیاز است.

علاوه بر این ، تحقیقات قبلی از داده های نظرسنجی یا مصاحبه استفاده می کردند (Cha & Kim، 2018؛ Montgomery، 2014؛ Young & Kelly، 2018). برای درک ترجیحات کاربر با جزئیات ، جستجوگران مجدد باید سعی کنند مقیاس محیط مورد بررسی را محدود کرده و یک بررسی تجربی بیشتر در مورد تأثیر احتمالی عوامل انسانی را شامل شوند. علاوه بر این ، داده های رفتاری کاربران باید با داده های عینی و همچنین داده های ذهنی که از طریق نظرسنجی به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کتابخانه در اصفهان چه ویژگی ها را دارا می باشد؟

کتابخانه در اصفهان ویژگی های متعددی دارد.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه خصوصیت هایی دارد؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان خصوصیت های زیادی را دارا می باشد.

کتابخانه در اصفهان چه عملکردهایی را دارد؟

کتابخانه در اصفهان عملکردهای بسیاری را شامل می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما