7 تفاوت های $ کتابخانه ها با پانسیون مطالعاتی اصفهان چیست؟

پانسیون مطالعاتی اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان مهمترین ویژگیهای پانسیون مطالعاتی
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 828

فهرست مطالب

پانسیون مطالعاتی در اصفهان چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

کتابخانه دراصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نمایند؟

نیروهای پانسیون مطالعاتی در کتابخانه ها چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی اصفهان چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

جلسات به طور معمول شامل بررسی عمیق 5 10 معاینه تصویربرداری پانسیون مطالعاتی اصفهان بود. موارد به عنوان “ناشناخته” به ارائه شد شکل 1. (الف) تصویری از ، که در پوشه PACS عمومی مشاهده شده است. این لیست مورد برای دانش آموزان در چرخش فوق تخصص دکتر آذین گازر تصویربرداری قفسه سینه تهیه شده است. این جلسه VRO بر بیماری پلور متمرکز بود. (B) تصویر اضافی نشان دهنده یک نمونه مورد VRO برای چرخش فوق تخصصی تصویربرداری کودکان ، با تمرکز بر بیماری های دستگاه گوارش و دستگاه ادراری تناسلی کودکان. به دلیل پیکربندی برنامه به اشتراک گذاری صفحه نمایش و طرح مانیتور ، سابقه بیمار ، تشخیص و نکات آموزشی برای شرکت کنندگان دانش آموز قابل مشاهده نبود. تنظیمات پنجره کتابخانه در اصفهان را تغییر داده و حتی حاشیه نویسی روی صفحه خود را ایجاد کنند. در شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی اصفهان

: 27 نفر از 36 نفر (75٪) دانش آموزان معمولی و 41 نفر از 47 دانش آموز از راه دور (87.2٪). تصورات مربوط به محیط یادگیری رادیولوژی بالینی تفاوتهای آماری معنی داری بین دانشجویان معمولی که در اتاق مطالعه رادیولوژی یاد می گیرند و دانش آموزان از راه دور drazingazor شرکت کننده در جلسات VRO نشان می دهد. نتایج در جدول 2 جدول بندی شده است. هر دو گروه گزارش کردند که “می توانند تصاویری را که ما بررسی کرده ایم” به وضوح مشاهده کنند. پانسیون مطالعاتی اصفهان در حالی که دانشجویان معمولی بیشتر بودند جدول 1. اظهارات مقیاس پنج مرحله ای لیکرت در مورد فرکانس درک شده ارائه شده به دو گروه دانشجویی پزشکی: کسانی که در دوره رادیولوژی تشخیصی عمومی به صورت حضوری شرکت کرده بودند .

کتابخانه در اصفهان چه خدمات هایی را ارائه می نمایند؟

(7) نتایج از 83 دانش آموز مورد بررسی ، 68 نفر در نظرسنجی ناشناس شرکت کردند و کسانی که در دوره از راه دور با جلسات بازخوانی مجازی شرکت کرده بودند همیشه (5) معمولاً (4) حدود نصف زمان (3) به ندرت (2) هرگز (1) به وضوح می توانم تصاویری را که بررسی کردیم کتابخانه در اصفهان مشاهده کنم. آزمایشات تصویربرداری از نظر بالینی مرتبط بودند. من در مرور امتحانات رادیولوژی نقش فعالی داشتم. این تجربه به من کمک کرد تا با PACS اعتماد به نفس پیدا کنم. من آموزه های ارزشمندی را از ساکنان ، همکاران و/یا دریافت کردم دانشکده. این یک تجربه یادگیری ارزشمند بود. در طول جلسات احساس کردم که “بخشی از تیم” هستم. احساس کسالت کردم. 4

مقاله در مطبوعات رادیولوژی دانشگاهی ، جلد ، بدون && ، && 2020 مشارکت دانش آموزان پزشکی و ارزش آموزشی جدول 2. فراوانی اظهارات دانش آموزان مربوط به محیط یادگیری دکتر آذین گازرر ادیولوژی بالینی آنها گروه متعارف (n = 27) گروه از راه دور (n = 41) مقدار متوسط ​​(SD) مقدار متوسط ​​(SD) p-value (p <0.05) به وضوح می توانم تصاویری را که بررسی کردیم مشاهده کنم. 4.81 (0.48) 4.61 (0.49) 0.09 آزمایشات تصویربرداری از نظر بالینی پانسیون مطالعاتی اصفهان مرتبط بودند. 4.74 (0.53) 4.85 (0.36) 0.33 من در مرور امتحانات رادیولوژی نقش فعالی داشتم. 3.41 (0.97) 3.95 (0.77) 0.01 این تجربه به من کمک کرد تا با PACS اعتماد به نفس پیدا کنم. 4.04 (0.98) 2.3 (1.16) 0.0001 من آموزش های ارزشمندی از ساکنان ، 4.56 (0.64) 4.51 (0.6) 0.78 دریافت کردم. در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

نیروهای پانسیون مطالعاتی در کتابخانه ها چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

و/یا دانشکده. این یک تجربه یادگیری ارزشمند کتابخانه در اصفهان بود. 4.63 (0.56) 4.66 (0.48) 0.82 در طول جلسات احساس کردم که “بخشی از تیم” هستم. 4 (0.92) 4.05 (0.86) 0.83 احساس کسالت کردم. 2.41 (0.8) 1.93 (0.47) 0.007 بین پاسخ های دانش آموزان معمولی drazingazor (“حضوری”) و از راه دور (VRO) به سه حالت ، از نظر نقش فعال در مرور امتحانات رادیولوژی ، جلب اعتماد به نفس با استفاده از PACS و احساس کسالت تفاوت معنی داری وجود داشت (p < 0.05).

تفاوت بین گروه های دانش آموزی به احتمال زیاد برای مشاهده واضح تصاویر به اهمیت آماری نرسید (09 /0 = p). نکته قابل توجه ، دانش آموزان از راه دور به ندرت در VRO ها در یک اتاق کم نور شرکت کردند (میانگین 2.2 ، SD 1.2) ، اگرچه آنها همچنین فراوانی بالایی از جلسات VRO را بدون محدودیت صفحه نمایش نمونه مورد VRO های فنی مربوط به سخت افزار کامپیوتر ، اتصال به اینترنت یا سرعت گزارش کردند. (میانگین 4.37 ، SD 0.83). هر دو گروه با فرکانس بالا گزارش دادند .

پانسیون های مطالعاتی چه ویژگی هایی دارند؟

پانسیون های مطالعاتی ویژگی های بسیاری دارند.

مشاوران در کتابخانه ها چه کارهایی انجام می نمایند؟

مشاوران به داوطلبان آموزش و یا کمک کردن در درس را یاد می نمایند.

مشاوران باید در کتابخانه ها چه ویژگی هایی داشته باشند؟

مشاوران باید ویژگی های خوبی را در کتابخانه ها داشته باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما