8 خصوصیت های $ برتر پانسیون مطالعاتی در اصفهان چیست؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کتابخانه در اصفهان | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان مهمترین ویژگیهای پانسیون مطالعاتی
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 8 دقیقه
تعداد کلمات 825

فهرست مطالب

پانسیون مطالعاتی دراصفهان و یا کتابخانه ها چه مکانی می باشند؟

مشاوران در کتابخانه دراصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

کتابخانه ها و یا سالن های مطالعاتی چه ویژگی های برتری دارند؟

فهرست تصاویر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان و یا کتابخانه ها چه مکانی می باشند؟

در این شرایط ، دانش آموزان هنگام پانسیون مطالعاتی در اصفهان تفسیر امتحانات تصویربرداری بالینی که اخیراً انجام شده است ، عمدتاً متخصصان ، متخصصان و اعضای رادیولوژی را مشاهده می کنند. دانش آموزان تشویق می شوند تا در بررسی اولیه مطالعات خود به کارآموزان بپیوندند و آنها برای آموزش دکتر آذین گازر رسمی بیشتر در جلسات بعدی قرائت شده توسط اعضای هیأت علمی گنجانده می شوند ، اما این تنظیم فرصت های کمی را برای “مالکیت” موارد تصویربرداری برای دانش آموزان فراهم می کند. آنها می بینند مدت کوتاهی پس از ورود همه گیری COVID-19 ، تغییرات متعددی در بخش ما رخ داد: حجم تصویربرداری سرپایی کاهش یافت ، نسبت بیماران بستری مبتلا به COVID-19 به سرعت افزایش یافت ، کتابخانه در اصفهان بسیاری از متخصصان رادیولوژی شروع به کار کردندپادشاه از راه دو. در شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان مشاهده نمایید.

پانسیون مطالعاتی در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:پانسیون مطالعاتی در اصفهان

و برخی از کارآموزان و اعضای هیات علمی به عنوان پزشک در واحدهای بیمارستانی بستری خدمت می کردندهر یک از اساتید فوق تخصص لیستی از آزمایشات بالینی را برای استفاده در VRO ها تهیه کرده اند. به پیشگامان این آزادی داده شد که لیست امتحانات محلی یا لیست امتحانات موضوعی را با تمرکز بر یک ناحیه ، اندام یا ساختار خاص آناتومی ، یا بر اساس دسته بیماریها تهیه کنند (شکل 1). دانشکده تشویق شد تا موارد پانسیون مطالعاتی در اصفهان کاربردی و پربازده را در خود جای دهد و از تشخیص “گورخر” های غیرمعمول اجتناب کند که ممکن است دانش آموزان دیگر هرگز آنها را نبینند. این فهرست های موردی تحت یک پوشه عمومی با دسترسی آزاد در سیستم بایگانی drazingazor و ارتباطات تصاویر (PACS) (Intelli-Space PACS ؛ Philips Healthcare ، Koninklijke ، هلند) ذخیره شد. موارد را می توان ناشناس کرد.

مشاوران در کتابخانه در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نمایند؟

و با تشخیص یا داشت که منجر به ایجاد یک تجربه بالینی جدید از راه دور به نام VRO شد. مانند گذشته ، دانش آموزان به مجموعه ای از چرخش های تصویربرداری فوق تخصصی هفتگی کتابخانه در اصفهان اختصاص داده شدند ، اما به جای حضور فیزیکی در اتاق مطالعه رادیولوژی ، دانش آموزان ملزم به شرکت سرعت در طول یک هفته استراحت از قبل برنامه ریزی شده بین ماه های مارس و آوریل اقتباس شد. چارچوب جدید برای یک دانشجوی انتخابی از راه دور رادیولوژی نیاز به تعلیق چرخش های بالینی حضوری در اتاق های مطالعه رادیولوژی فوق تخصصی در VRO بودند. تقریباً  دکتر آذین گازر همه چرخش های فوق تخصصی قبلی به استثنای سونوگرافی و رادیولوژی مداخله ای به VRO تبدیل شدند.

زیرا با توجه به تعامل مستقیم بیمار ، این موارد مطابق تعلیق تماس بیمار و دانشجو در سراسر موسسه ممنوع شد. روشهای مستقیم مواجهه با بیماران مانند بیوپسی و فلوروسکوپی پانسیون مطالعاتی در اصفهان از فعالیتهای دانش آموزان حذف شد. نکته مهم این است که امتحانات سونوگرافی برای تقویت مهارت های تفسیری دانش آموزان در سایر VRO های فوق تخصصی گنجانده شده است. 2 مقاله در PRESس رادیولوژی دانشگاهی ، جلد ، بدون && ، && 2020 مشارکت دانش آموزان پزشکی و ارزش آموزشی جلسات VRO در بین 7 زیرمجموعه رادیولوژی (تصویربرداری از شکم ، تصویربرداری از سینه ، تصویربرداری از قفسه سینه ، تصویربرداری اورژانس ، تصویربرداری از اسکلت عضلانی ، نورادیادیولوژی و تصویربرداری کودکان) برگزار شد.نکات برجسته آموزشی (که از راه دور مشاهده نمی شود) برچسب گذاری کرد. در شکل 2:کتابخانه در اصفهان مشاهده نمایید.

کتابخانه در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 2:کتابخانه در اصفهان

کتابخانه ها و یا سالن های مطالعاتی چه ویژگی های برتری دارند؟

در صورت لزوم ، عناوین “شرح مورد” یا “اظهار نظر”. مکان لیست پرونده ها در یک پوشه عمومی ، دسترسی همه مربیان علاقمند را تضمین می کرد. هر بخش تصویربرداری drazingazor فوق تخصصی 3 جلسه در ساعت در هفته برگزار می کرد ، که توسط دانشکده رادیولوژی فوق تخصص از طریق برنامه ارتباط بین راه دور و اشتراک گذاری صفحه WebEx (Cisco، Malpitas، CA) هدایت می شد. این فناوری نه تنها امکان اشتراک کتابخانه در اصفهان گذاری صفحه نمایش مربی امتحانات تصویربرداری ناشناس را فراهم می کند.

بلکه با توجه به اینکه مربی به یافته های مربوط به تصویربرداری اشاره می کند ، حاشیه نویسی رنگی را امکان پذیر می کند. این برنامه همچنین شامل عملکرد “کنترل گذر” است ، که به دانش آموزان اجازه می دهد سری تصاویر را از راه دور مرور کرده ، تا به یافته های تصویربرداری و زمینه های ایجاد تنظیمات برای مربیان و همکاران دانش آموز اشاره کنند.

شیوه های برتر پانسیون مطالعاتی چیست؟

پانسیون مطالعاتی فضای بزرگی برای استراحت داوطلبان داشته باشد.

پانسیون مطالعاتی چه خصوصیت هایی را دارا می باشد؟

پانسیون های مطالعاتی مشاوران با تجربه و ماهری را دارا می باشد.

کتابخانه ها چه ویژگی هایی دارند؟

کتابخانه ها مکان کوچکی برای استراحت داوطلبان دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما