8 مورد از #ویژگی هایی که کتابخانه در اصفهان دارد کدام موارد است؟

کتابخانه در اصفهان طول های اندازه گیری شده برحسب کاراکتر،= -1.55، p = 0.137. آنها همچنین دارای میانگین فراوانی کلمه برابر بودند. t(18) = -0.874، p = 0.394 بر اساس مجموعه روزنامه فنلاندی (موسسه تحقیقاتی برای زبان های فنلاند، 2007).  متن با فونت 24 نقطه ای کالیبری با فاصله 1.5 خط (1.15) ارائه شده است. که از حداقل محدودیت دقت دقت فضایی ردیاب چشمی 0.5 کم تر است. پس از مطالعه، دانش آموزان با کلیک بر روی دکمه ادامه (جاتکا) به زیرکار بعدی ادامه دادند. حرکات چشم دانش‌آموزان با استفاده از ردیاب چشم EyeLink 1000 (SR Research) روی میز اندازه‌گیری شد.  برای دستیابی به دقت فضایی بالا در ضبط حرکات چشم، سر هر دانش آموز با استفاده از تکیه گاه چانه و تکیه گاه پیشانی ثابت شد. محرک‌ها کتابخانه شهرداری اصفهان روی یک ایستگاه کاری ارائه شد.   شرکت کنندگان محرک ها را در فاصله 60 سانتی متری مشاهده کردند.

عنوان عضویت در کتابخانه اصفهان
دپارتمان اوج شید
نویسنده امیر ضیایی
تعداد کلمات 870
زمان مطالعه 8 دقیقه

فهرست مطالب:

کالیبراسیون کتابخانه با 13 نقطه ای زاویه دید

سپس ارتفاع میز و بقیه سیستم ردیابی پیشانی تنظیم شد

تا صفحه نمایش هایی با کتابخانه چشمی

توزیع اصلی پاس های خواندن مناسب، که طور متوسط ​​در هشت تثبیت بود.

علاوه بر اقدامات تثبیت-مدت، احتمال بازرسی مجدد و نگاه به عقب محاسبه شد.

فهرست تصاویر:

کتابخانه ارزان اصفهان  1

کتابخانه  اصفهان  2

کالیبراسیون کتابخانه در اصفهان با 13 نقطه ای زاویه دید

 • به کتابخانه در اصفهان عنوان معیار پذیرش انجام شد. کالیبراسیون قبل از آزمایش انجام شد
 • و سپس بین آزمایش‌ها زمانی که حرکات سر قابل مشاهده انجام شد
 • زمانی کتابخانه اصفهان  که رانش روی صفحه محقق مشاهده شد
 • یا زمانی که خطای کالیبراسیون- اعتبارسنجی از 0.30 درجه بصری فراتر رفت، تکرار شد.
 • یک دستیار پژوهشی با دانش آموزان در اتاق اندازه گیری کار می کرد
 • در حالی کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان که دستیار دیگری دستگاه های اندازه گیری را در اتاق کنترل کنترل می کرد.
 • دانش آموزان ابتدا پرسشنامه دانش قبلی را روی کاغذ تکمیل کردند.
 •  سپس کار دکتر اذین گازر جستجوی اطلاعات از طریق یک کار تمرینی روی کاغذ با دستیار پژوهشی معرفی شد.
کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان  1

بیشتر  12 اختلاف های پانسیون مطالعاتی با بزرگترین کتابخانه در اصفهان چیست؟

 سپس ارتفاع میز و بقیه سیستم ردیابی پیشانی تنظیم شد

ردیاب چشم کالیبره شد و دانش‌آموزان یک کار تمرینی را با استفاده دکتر اذین گازر از ماوس انجام دادند. سپس دانش آموزان 10 وظیفه جستجوی اطلاعات تجربی را تکمیل کردند. و بسته به نیازهای فردی یک یا چند استراحت کوتاه داشتند. کالیبراسیون پس از هر استراحت تکرار شد. دانش آموزان تمام وظایف را با استفاده از ماوس انجام دادند. جلسه عضویت در کتابخانه اصفهان آزمایشی بسته به دانش آموز بین 45 تا 90 دقیقه به طول انجامید. داده‌های حرکت چشم حاوی خطاهای فضایی (تغییر) هستند.  که می‌توان آن‌ها را به طور قابل اعتمادی با تصحیح انسان بر اساس بازرسی‌های بصری کاهش داد (کوهن، 2013).  پرسنل آموزش دیده پژوهش از فرضیه های تحقیق و کیفیت دانشجویان بی اطلاع بودند.  آنها داده های ردیابی چشم کتابخانه شهرداری اصفهان را به صورت بصری بازرسی کردند.

 تا صفحه نمایش هایی با کتابخانه در اصفهان چشمی

 •  از صفحه  کتابخانه در اصفهان نمایش های آزمایش) حذف کنند. آنها همچنین به صورت دستی افست های سیستماتیک
 • را در مکان های تثبیت در محور عمودی که تثبیت ها در سمت اشتباه مرز AOI قرار می گیرند، تعمیر کردند.
 • این تعمیر در 33٪ از صفحه نمایش های تعیین تکلیف انجام شد که 22.1٪ از تثبیت ها را تحت تأثیر قرار داد.
 • توافق بین ارزیاب در مورد اینکه آیا یک کارآزمایی باید بین دو فرد آموزش دیده برای این روش تعمیر اصلاح شود
 • 91.2٪ بود که با استفاده از یک نمونه تصادفی انتخاب شده از 25 نفر تعیین شد.
  یک هیستوگرام کتابخانه خصوصی اصفهان با اندازه پاس (یعنی تعداد تثبیت‌ها در طول هر بازدید از AOIهای جمله) وجود دو توزیع را نشان می‌دهد
 • تعداد زیادی پاس اسکیمینگ (کمپبل و ماگلیو، 2001) شامل یک یا دو تثبیت.
بیشتر  8 روش $پرسنل های کتابخانه در اصفهان چیست؟

توزیع اصلی پاس های خواندن مناسب، که طور متوسط ​​در هشت تثبیت بود.

از آنجایی که پاس‌های اسکیمینگ کتابخانه در اصفهان خطای بزرگی در شناسایی پاس‌های خواندن اول و بعدی جمله ایجاد می‌کند. همه پاس‌هایی که فقط با یک یا دو تثبیت انجام می‌شوند. قبل از محاسبه اقدامات حرکتی چشم حذف شدند. در این مطالعه، مدت تثبیت پیشرونده مجموع تثبیت‌های گذر اول است drazingazor که دورتر از هر یک از تثبیت‌های قبلی در محور x قرار دارند. بازرسی‌ها تثبیت‌های واپس‌گرایانه‌ای هستند که بر روی قسمتی از یک جمله که قبلا خوانده شده است. در طول خواندن گذر اول می‌افتند. مدت زمان نگاه مجموع مدت زمان تثبیت های پیشرونده و پسرونده در طول خواندن گذر اول است.   تثبیت‌های نگاه به عقب، تثبیت‌هایی هستند. کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان که روی جملاتی که قبلا خوانده شده یا نادیده گرفته شده‌اند، قرار می‌گیرند. کل مدت تثبیت مجموع تمام مدت زمان تثبیت در یک جمله است.

کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه در اصفهان | دکتر اذین گازر | drazingazor

کتابخانه  اصفهان  2

علاوه بر اقدامات تثبیت-مدت، احتمال بازرسی مجدد و نگاه به عقب محاسبه شد.
 1. مقایسه گروهی کتابخانه در اصفهان بر اساس معیارهای ورود، هیچ تفاوتی بین گروه‌های نقص توجه و کنترل
 2. در معیارهای شناختی به جز در مقیاس دشواری توجه نشان نداد (جدول 1).
 3. گروه مشکل خواندن drazingazor و همبود نمرات پایین تری در جستجوی اطلاعات و حافظه کلامی داشتند.
 4. همبستگی‌های کتابخانه خصوصی اصفهان جزئی پس از کنترل روانی خواندن (جدول 2) تأیید کرد که نمرات مشکل توجه با حافظه کلامی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما