9 روش های $ مطالعه بهترین روانشناس در اصفهان چییست؟

بهترین روانشناس در اصفهان | پانسیون مطالعاتی | دکتر آذین گازر | drazingazor

عنوان بهترین روانشناس
نویسنده زینب مختاری
دپارتمان اوج شید
زمان مطالعه 9 دقیقه
تعداد کلمات 901

فهرست مطالب

بهترین روانشناس در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نماید؟

سالن مطالعاتی چه مزیت های کاربردی را شامل می شوند؟

سالن مطالعاتی چه خصوصیت های مهمی را دارا می باشد؟

فهرست تصاویر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

شکل 2:پانسیون مطالعاتی

بهترین روانشناس در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نماید؟

زاویه پذیرش 80 درجه اندازه گیری شده از مرکز سنسور بهترین روانشناس در اصفهان ساخته شده است (α در شکل 1). سنسور با و بدون لوله گیگاهرتز در شکل 2 نشان داده شده است. نسخه پيش نويس پذيرفته شده شکل 1. بخش سنسور با لوله FOV، که در آن r شعاع سنسور، R شعاع محفظه، h ارتفاع لوله، و θ و α زوایای پذیرش از محیط سنسور و مرکز سنسور به ترتیب. شکل 2. (الف) یک حسگر UV مسطح UV 3718-2 برهنه و (ب) همان سنسور با یک لوله FOV 80 درجه. 2.1 اتاق آزمایش نسخه پيش دکتر آذین گازر نويس پذيرفته شده اندازه‌گیری‌های تابش اتاق پایین در یک محفظه آزمایشی انجام شد که دارای کف 3.0 متر در 4.6 متر و سقف ارتفاع 3.0 متر است. کف با کاشی های وینیل پوشانده شده است. در شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان مشاهده نمایید.

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

بهترین روانشناس در اصفهان دکتر آذین گازر

شکل 1:بهترین روانشناس در اصفهان

و دیوارها و سقف با یک تخته دیواری پلاستیکی سفید سنگ ریزه و سخت پوشیده شده است. بازتاب این تخته دیواری کمتر از 10 درصد در 254 نانومتر اندازه گیری شد [7]. کف محفظه به شبکه ای تقسیم می شد که با پنج ستون با برچسب 1-5 و هفت ردیف با برچسب A-G مشخص می شد (شکل 3). دو فیکسچر Hygeaire مدل LIND 24-EVO (آتلانتیک فرابنفش، Hauppauge، NY)، بر روی دیوار پانسیون مطالعاتی های کوتاه (موقعیت‌های 2A و 4G) محفظه آزمایشی در ارتفاع 2.6 متری نصب شدند. نسخه پيش نويس پذيرفته شده شکل 3. نمای پلان راه اندازی اتاقک آزمایشی، با دو فیکسچر UVGI و شبکه محفظه که drazingazor مکان های اندازه گیری را مشخص می کند. 2.2 اندازه گیری تابش اندازه گیری ها با استفاده از اپتومتر Gigahertz-Optik مدل P-9710-1 و یک سنسور

بیشتر  روانشناس خوب در اصفهان | 03 نوع چالش و بهترین روانشناس در اصفهان!

پانسیون مطالعاتی چه مزیت های کاربردی را شامل می شوند؟

UV مسطح مدل UV 3718-2 انجام شد. سنسور به یک سه پایه وصل شده بود به طوری که صورت سنسور عمودی بود و مرکز آن در ارتفاع 1.73 متری قرار داشت تا شبیه سازی یک فرد ایستاده که مستقیم به نظر می رسد . نسخه پيش نويس پذيرفته شده در پیش. برای هر اندازه گیری، سنسور به صورت افقی 360 درجه چرخانده می شود، با چهره همیشه عمودی نگه داشته می شود تا حداکثر تابش را پیدا کند  بهترین روانشناس در اصفهان اندازه گیری تابش در 35 مکان گرفته شد که 0.61 متر از یکدیگر جدا شده اند، همانطور که با دایره های شکل 3 Error نشان داده شده است! منبع مرجع یافت نشد. در هر مکان، حداکثر مقدار برای دکتر آذین گازر حسگر خالی – حسگر بدون لوله FOV متصل

برای حسگر با لوله FOV وصل شده قبل از اینکه سه پایه به مکان بعدی منتقل شود، ثبت شد. پس از اندازه گیری حداکثر تابش در هر 35 مکان، این روش دو بار برای ارزیابی خطای اندازه گیری تکرار شد. 3. نتایج استفاده از یک لوله 80 درجه FOV خوانش تابش اتاق پایین را در هر مکان کاهش داد (شکل 4 و اطلاعات کامل را در ضمیمه ببینید). آزمون t زوجی کاهش معنی‌دار آماری را بین مقادیر متوسط ​​با استفاده از حسگر برهنه و پانسیون مطالعاتی سنسور با لوله FOV نشان داد (29/7.25E = P). لوله FOV خوانش تابش اتاق پایین را 18-34٪، بسته به مکان، با کاهش متوسط ​​و انحراف استاندارد 3.85 ± 27.5٪ کاهش داد. میانگین تابش و انحراف استاندارد در اتاق 0.017 ± 0.082 μW/cm2 با لوله خاموش. در شکل 2:پانسیون مطالعاتی مشاهده نمایید.

بیشتر  7روش های $ مهم بهترین روانشناس در اصفهان را بدانید!

پانسیون مطالعاتی دکتر آذین گازر

پانسیون مطالعاتی دکتر آذین گازر

شکل 2:پانسیون مطالعاتی

پانسیون مطالعاتی چه خصوصیت های مهمی را دارا می باشد؟

و 0.060 ± 0.015 µW/cm2 با لوله روشن. بیشترین drazingazor کاهش در نزدیکی مرکز و کنار اتاق اتفاق افتاد (D1 در 34٪؛ 2D، 3D، و 3C در 33٪). نسخه پيش نويس پذيرفته شده شکل 4. یک هیستوگرام که درصد کاهش تابش را با استفاده از لوله FOV در مقایسه با حسگر لخت نشان می دهد. 4. بحث کتاب راهنمای TLV دستور می دهد که اندازه گیری ها با زاویه پذیرش 80 درجه از سنسور انجام شود زیرا از پانسیون مطالعاتی آناتومیک انسان در برابر منابع تابش اشعه ماوراء بنفش بالای سر محافظت می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از یک لوله 80 درجه FOV، بسته به مکان، میانگین تابش قرائت‌ها را 18 تا 34 درصد کاهش داد. بنابراین، اندازه‌گیری تابش اتاق پایین‌تر با یک حسگر خالی، قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش را برای ساکنان اتاق‌های پایین‌تر بیش از حد برآورد می‌کند، که بسیار مهم است.

به این دلیل که ایمنی ساکنان اتاق های پایین در طراحی وسایل UVGI و میزان تابش UV-C در نهایت در اتاق مورد توجه قرار می گیرد. بسیاری از طراحان

بهترین روانشناس در اصفهان چه فعالیت هایی را انجام می نماید؟

ه خطر انداختن ایمنی سرنشینان افزایش می دهد.

سالن مطالعاتی چه مزیت های کاربردی را شامل می شوند؟

در این مطالعه، ما به این نتیجه رسیدیم که تا 34٪ اشعه ماوراء.

سالن مطالعاتی چه خصوصیت های مهمی را دارا می باشد؟

برای حسگر با لوله FOV وصل شده قبل از اینکه سه پایه به مکان بعدی منتقل شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهدرباره ماگالریتماس با ما